KS og Utdanningsforbundet har i flere år hatt ulikt syn på om lærerne som underviser i norsk og samfunnsfag etter integreringsloven er omfattet av SFS 2213, og hvilke bestemmelser som i så fall gjelder. Tvisten var berammet som sak for Arbeidsretten i september, men Utdanningsforbundet og KS ble i stedet enige om et forlik.

Vedlagt følger rundskriv som omhandler konsekvensene dette forliket. Rundskrivet redegjør også for andre elementer knyttet til arbeidstidsordningen som ikke er omfattet av forliket.

Last ned rundskrivet (lenke til pdf)

Mer om forliket finner du ved å følge lenka til artikkelen Forlik i tvist om arbeidstidsordning for lærere som underviser etter integreringsloven.