Denne særavtalen omfatter ansatte i barnehager, skolefritidsordninger og skole. Den inneholder blant annet ressursbestemmelser knyttet til ledelse, og bestemmelser om arbeidstid og planleggingstid for ansatte i skolefritidsordninger, skoler og barnehager.

Presiseringer i protokollen 

Partene er enige om protokolltekster som presiserer og understreker bestemmelser i avtalen.

Avtalen gir barnehagelærere og pedagogiske ledere minimum fire timer per uke til planlegging og for- og etterarbeid. I protokollen presierer partene at det kan være grunnlag for å bruke mer enn fire timer, dersom det er behov for det. Videre understreker partene at særavtalen gir rett til i gjennomsnitt fire timer med planlegging og for- og etterarbeid per uke, men behovet kan variere, og timene må ikke nødvendigvis fordeles jevnt gjennom barnehageåret.

Det er bemanningsutfordringer i mange barnehager. Derfor er det av og til vanskelig for pedagogene å få avviklet plantiden. Dersom plantiden må utgå på grunn av bemanningsutfordringer, skal denne tiden erstattes på et senere tidspunkt.

Når det gjelder det øvrige personalet i skolefritidsordninger og skole, er partene enige om at det er viktig med godt samarbeid mellom yrkesgruppene, og at også øvrig personale får nødvendig tid til planlegging og tilrettelegging av aktiviteter.

Lenkeblokk Icon Her kan du lese avtaleteksten og protokollen Lenkeblokk Icon Her kan du lese partenes veileder til avtalen