I forbindelse med dommen som nylig falt i Arbeidsretten (sak 29/2016), er det nå utarbeidet et rundskriv som redegjør for hvordan overtidsbestemmelsene for undervisningspersonalet skal forstås.

B-rundskriv 8/2016 – Overtid for undervisningspersonalet kan lastes ned her.