Til hovedinnhold

Sosiale investeringer

Det lønner seg å investere i mennesker, men har vi gode nok strukturer og systemer som legger til rette for kloke investeringer? Her kan du lese mer om effektkontrakter og nye måter å utvikle og yte velferdstjenester på.

Artikler

Foto: Mostphotos

Hva er sosiale investeringer?

Formålet med sosiale investeringer er å forbedre livssituasjonen for enkeltpersoner eller grupper. Det kan være alt fra bedre livskvalitet til et redusert behov for offentlige tjenester, støtte og ytelser.

Foto: Shutterstock

Effektkontrakter kan finansiere sosiale investeringer

Effektkontrakter er en måte å finansiere sosiale investeringer på. Det er en modell for offentlig – privat – frivillig eller ideelt samarbeid, der ansvar og risiko fordeles mellom partene.

Veiledningsmateriell for effektkontrakterFoto: Tante Randi

Veiledningsmateriell for effektkontrakter

Effektkontrakter er en samarbeidsform hvor offentlige og private aktører skaper velferdsgoder sammen. Her får du veiledning for hvordan komme i gang.

Hvordan samarbeide med sosiale entreprenører?Foto: Colourbox

Hvordan samarbeide med sosiale entreprenører?

Her får kommunen veiledning og informasjon om samarbeid med og kjøp av tjenester fra sosiale entreprenører.

Utenfor-regnskapetFoto: Illustrasjon: Trigger

Utenfor-regnskapet

Vi vet at det lønner seg å forebygge. Og å investere i mennesker. Utenfor-regnskapet er et verktøy for å vise hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en utgiftspost.

Tiltak som virkerFoto: Bly

Tiltak som virker

Denne veilederen viser stegvis hvordan kommunen kan jobbe strukturert frem mot tiltak som virker, og hvordan strukturen kan benyttes til å følge med på virkninger, effekter og måloppnåelse.

Foto: KS

EffektLab - skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

Kommunene står overfor en rekke samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene håndterer kommunene best selv, mens andre løses mer effektivt og bedre sammen med andre. KS søker kommuner som vil delta i samarbeid med sosiale entreprenører.

Foto: Bly

Verktøy for sosial innovasjon

KS og Ferd Sosiale Entreprenører har utviklet et arbeidsverktøy som beskriver hvordan kommuner og sosiale entreprenører kan samarbeide på nye måter.

Mer om innovasjon

Les flere artikler

KONTAKT