Sosiale investeringer

Det lønner seg å investere i mennesker, men har vi gode nok strukturer og systemer som legger til rette for kloke investeringer? Her kan du lese mer om effektkontrakter og nye måter å utvikle og yte velferdstjenester på.

Ekstra innsats på forebygging

Ekstra innsats på forebygging

Vestvågøy kommune har satt forebygging av utenforskap på dagsorden og deltar i læringsnettverk med flere kommuner i Nordland. Sentral i arbeidet er Utenfor-regnskapet og veikart for tjenesteinnovasjon.

EffektLab  -  skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

EffektLab - skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

Kommunene står overfor en rekke samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene håndterer kommunene best selv, mens andre løses mer effektivt og bedre sammen med andre. KS søker kommuner som vil delta i samarbeid med sosiale entreprenører.

Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet

Vi vet at det lønner seg å forebygge. Og å investere i mennesker. Utenfor-regnskapet er et verktøy for å vise hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en utgiftspost.

Innføringskurs Utenfor-regnskapet

Innføringskurs Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet er en økonomisk beregningsmodell som viser hva kommunen potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det er skreddersydd for bruk i kommunesektoren.

Vil fange opp barna tidlig

Vil fange opp barna tidlig

Hvordan kan vi få nye løsninger for barn og unge som vi vet står i risiko for å falle utenfor? Det spørsmålet ønsker seks nordlandskommuner å utforske i et nytt KS-nettverk.

Effektkontrakter

Effektkontrakter

Effektkontrakter er en samarbeidsform hvor offentlige og private aktører skaper velferdsgoder sammen. Her kan du lese om hvordan dere kan komme i gang med arbeidet.

Verktøy for sosial innovasjon

Verktøy for sosial innovasjon

KS og Ferd Sosiale Entreprenører har utviklet et arbeidsverktøy som beskriver hvordan kommuner og sosiale entreprenører kan samarbeide på nye måter.

Mer om innovasjon

Nordic Edge Expo 2021

Nordic Edge Expo 2021

Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste smartby-konferanser. KS er medarrangør og setter innbyggermedvirkning og utvikling av lokalsamfunn på agendaen. Bli med 20. - 23. september.

Støtteverktøy til Utenfor-regnskapet

Støtteverktøy til Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet og Veikart for tjenesteinnovasjon er gode metodikker til bruk i utviklingen av nye forebyggende innsatser for barn og unge. Nå er det laget et støtteverktøy som gjør det enklere å bruke dem i sammenheng.

Bli med på innføringskurs i Utenfor-regnskapet

Bli med på innføringskurs i Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet er en økonomisk beregningsmodell som viser hva kommunen potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det er skreddersydd for bruk i kommunesektoren, og her får du en innføring i bakgrunnen for, hensikten med og praktisk bruk.

Nettverk og møteplass i Utenfor-regnskapet

Nettverk og møteplass i Utenfor-regnskapet

Hvordan kan vi få bedre løsninger for barn og unge som vi vet står i risiko for å falle utenfor? KS inviterer til et nettverk, møteplasser og introduksjonskurs for å systematisere dette arbeidet.

Høringssvar om Stortingsmelding 30 "En innovativ offentlig sektor"

HØRING

Høringssvar om Stortingsmelding 30 "En innovativ offentlig sektor"

Nye innovative løsninger må utvikles og tas i bruk i et betydelig større tempo enn tidligere skal offentlig sektor ha bærekraft i møte med fremtiden.

Skal finne nye løsninger på samfunnsflokene

Skal finne nye løsninger på samfunnsflokene

Ingen kan løse samfunnsflokene alene, men vi kan gjøre det sammen. Partnerskap for radikal innovasjon inviterer til samarbeid på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltningsnivåer. Les mer om Partnerskapet og hvordan du og din kommune kan bidra.

Les flere artikler