Sosiale investeringer

Det lønner seg å investere i mennesker, men har vi gode nok strukturer og systemer som legger til rette for kloke investeringer? Her kan du lese mer om effektkontrakter og nye måter å utvikle og yte velferdstjenester på.

Ekstra innsats på forebygging

Ekstra innsats på forebygging

Vestvågøy kommune har satt forebygging av utenforskap på dagsorden og deltar i læringsnettverk med flere kommuner i Nordland. Sentral i arbeidet er Utenfor-regnskapet og veikart for tjenesteinnovasjon.

EffektLab  -  skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

EffektLab - skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

Kommunene står overfor en rekke samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene håndterer kommunene best selv, mens andre løses mer effektivt og bedre sammen med andre. KS søker kommuner som vil delta i samarbeid med sosiale entreprenører.

Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet

Vi vet at det lønner seg å forebygge. Og å investere i mennesker. Utenfor-regnskapet er et verktøy for å vise hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en utgiftspost.

Innføringskurs Utenfor-regnskapet

Innføringskurs Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet er en økonomisk beregningsmodell som viser hva kommunen potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det er skreddersydd for bruk i kommunesektoren.

Vil fange opp barna tidlig

Vil fange opp barna tidlig

Hvordan kan vi få nye løsninger for barn og unge som vi vet står i risiko for å falle utenfor? Det spørsmålet ønsker seks nordlandskommuner å utforske i et nytt KS-nettverk.

Effektkontrakter

Effektkontrakter

Effektkontrakter er en samarbeidsform hvor offentlige og private aktører skaper velferdsgoder sammen. Her kan du lese om hvordan dere kan komme i gang med arbeidet.

Verktøy for sosial innovasjon

Verktøy for sosial innovasjon

KS og Ferd Sosiale Entreprenører har utviklet et arbeidsverktøy som beskriver hvordan kommuner og sosiale entreprenører kan samarbeide på nye måter.

Mer om innovasjon

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER