Verktøyet er utviklet i samarbeid med Rambøll, kommuner og NAV-kontorer.

8. desember kan du delta når vi lanserer verktøyet og selv delta i samtaler og erfaringsutveksling.

Du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Første halvdel av lanseringen streames, andre del er lagt opp med erfaringsutveksling og samarbeid mellom deltakerne og innledere.

Tid: 10-12.30
Sted: Røverstaden, Vika, Oslo

Lansering av veiledningsmateriell for effektkontrakter

Meld deg på her

Deltakelse


Virkemiddel for å løse sosiale utfordringer

Sosiale investeringer og effektkontrakter kan være effektive virkemidler for å løse mange av de store, sosiale utfordringene vi har i samfunnet. Effektkontrakter defineres ofte som investeringer som sikter mot å oppnå både en målbar sosial effekt for utsatte grupper, og økonomiske gevinster på kort og lang sikt. Det er en alternativ modell for offentlig-privat samarbeid, der ansvar og risiko fordeles mellom partene. Modellen reduserer risikoen for offentlige aktører og for leverandørene som inngår i samarbeidet.

Bli med!

På lanseringen 8. desember får du en første kikk på veiledningen. Det blir intervjuer med sentrale aktører på feltet, gode samtaler, muligheter for dialog og å bli kjent med andre som er opptatt av temaet.

Er du nysgjerrig på hvordan nye samarbeid kan redusere kommunenes økonomiske og politiske risiko? Ønsker du å samarbeide med aktører utenfor offentlig sektor for å skape velferd på nye måter? Vil du bli utfordret på å kaste noen gamle kjepphester? Er du opptatt av å investere ekstra i mennesker?

Meld deg på!