Til hovedinnhold
Foto: Bolt

Velkommen til fremtidsverktøyet Norge 2040 (beta-versjon)

Fremtidsverktøyet 2040 er en beta-versjon. 


Hvor forberedt er vi? For å opprettholde velferden og skape gode lokalsamfunn, må vi handle nå. Fremtidsverktøyet Norge 2040 viser deg problemene vi må håndtere og valg du kan ta for din kommune.

Det er veldig viktig i årene som kommer at vi har de gode verktøyene sånn at vi kan planlegge fremover. For vi kan ikke planlegge for 2040 i 2040. Det er vi nødt til å begynne å gjøre allerede Eyvind Schumacher, ordfører i Ullensaker

Fremtidsverktøyet 2040 består av tre deler: «Norge 2040» gir deg de store linjene for Kommune-Norge. «Min kommune» gir deg status for din kommune, og viser utviklingen frem mot 2040. Deretter kan du utforske ulike veivalg for fremtiden gjennom «Scenariofabrikken».

Lenkeblokk Icon Hvordan kan Fremtidsverktøyet 2040 benyttes?

KONTAKT