I 2017 lanserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet inspirasjonsheftet "Veier til samarbeid" med oppskrifter for innovative samarbeid mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører. Inspirasjonsheftet tar for seg kulturelle, organisatoriske og juridiske utfordringer og viser hvilke løsninger kommunene har funnet i samarbeid med sosiale entreprenører.


KS og Ferd SE har utviklet et prosessmateriale som gjør det mulig for kommuner og sosiale entreprenører å jobbe i felles prosess med utgangspunkt i inspirasjonsheftet, og sammen finne nye rom for samarbeid.

Sosialt entreprenørskap er et nytt og ukjent felt for mange. Inspirasjonsheftet dekker de viktigste temaene og er en god måte å bli bedre kjent med fenomenet. Samtidig er norske kommuner ulike og har mange forskjellige behov. KS og Ferd SE tror det er nødvendig å jobbe praktisk med inspirasjonsheftet for å se hvordan det angår egen organisasjon og se hvilke muligheter som ligger i nye samarbeid. Dette prosessmaterialet tydeliggjør hvilken rolle sosiale entreprenører kan spille for innovasjonsarbeidet i kommunen.

Prosessmaterialet egner seg best som et gruppearbeid, aller helst med representanter fra kommunen og sosiale entreprenører som ønsker å samarbeide eller allerede samarbeider. Prosessen tar utgangspunkt i inspirasjonsheftet og består av 10 arbeidsark som omhandler hvordan man kan komme i gang med samarbeid, hvilke ulike samarbeidsformer som kan være relevante, og hvilken verdi og effekt slike samarbeid kan ha.  

Prosessmaterialet lanseres under Arendalskonferansen - Fremtidens kommuner 15. juni 2017. 

Nedenfor er lenke til både inspirasjonsheftet "Veier til samarbeid" og prosessmaterialet i utskriftsvennlig versjon og en versjon tilpasset web.

Veier til samarbeid

prosessmateriale-web

prosessmateriale-utskrift