Om Partnerskap for radikal innovasjon

Her kan du lese mer om partnerskapet, samarbeidspartnere og strategisk råd.

KONTAKT