Partnerskap for radikal innovasjon

Vi står overfor utfordringer som den enkelte kommune og fylkeskommune ikke kan løse alene. Det handler om demografi, klima, utenforskap, synkende produktivitet og en strammere økonomi. For å løse utfordringene må vi tenke nytt og endre systemene våre.

Aktuelt

Les flere artikler

KONTAKT