Partnerskap for radikal innovasjon

Partnerskap for radikal innovasjon løser samfunnsutfordringer i samarbeid med andre. Det handler om innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner.

Om Partnerskap for radikal innovasjon (PRI)

Om Partnerskap for radikal innovasjon (PRI)

Felles innsats og partnerskap på tvers av tradisjonelle skillelinjer må til for å finne bærekraftige løsninger som tjener fellesskapet.

PRI på 1 2 3

PRI på 1 2 3

Her kan du se opptak av et webinar der hovedprosjektene ble presentert. Du får også en innføring i metoden og arbeidsverktøy og bidrag fra flere av samarbeidspartnerne.

Har vi en offentlig sektor som er tilpasset vår tid?

Har vi en offentlig sektor som er tilpasset vår tid?

Hva må vi gjøre radikalt annerledes for å ruste alle barn og unge til utdanning og arbeid? En kartlegging skal belyse hva som hindrer oss i å lykkes i arbeidet med utsatte barn og unge.

Kommunesektorens policy lab: metodikk for systeminnovasjon

Kommunesektorens policy lab: metodikk for systeminnovasjon

Innovasjonsprosjekter begrenses ofte av reguleringer som låser fast dagens praksis. Et forprosjekt skal samle internasjonale erfaringer og utvikle et konsept for kommunesektorens policy lab.

Porteføljen

Porteføljen

Hovedprosjektene er delt i temaene ungt utenforskap og den demografiske utviklingen. Her kan du lese mer om porteføljeforvaltningen og de ulike prosjektene.

Sammensatte problemer lar seg ikke løse på tradisjonelt vis, men krever samhandling på tvers av sektorer, profesjoner og forvaltningsnivåer. Vi håper at ved å jobbe i partnerskap med medlemmer, og andre sentrale samfunnsaktører, vil vi greie å utvikle en bærekraftig offentlig sektor for fremtiden.
Lasse Hansen, direktør i KS
Strategisk råd for innovasjon og forskning

Strategisk råd for innovasjon og forskning

Strategisk råd for innovasjon og forskning er et rådgivende organ for administrerende direktør i KS.

Strategiske samarbeidspartnere

Strategiske samarbeidspartnere

Det er mange gode grunner til å samarbeide på tvers av fag, profesjon og sektor. Våre behov som innbyggere er sammensatte. Det handler om helhetlige tjenester og tilbud, men også om å ivareta gode lokalsamfunn og å løse de store samfunnsutfordringene.

Kontakt oss

Kontakt oss

Partnerskapet for radikal innovasjon kan kontaktes for spørsmål, kunnskap og innsikt fra samarbeidspartnere og andre som ønsker å bidra. Her en en oversikt over medarbeiderene.

SISTE OM PARTNERSKAP FOR RADIKAL INNOVASJON

KS og Posten skal samarbeide om å se på muligheter for å skape velferd på nye måter

PRESSEMELDINGER

KS og Posten skal samarbeide om å se på muligheter for å skape velferd på nye måter

I en nylig inngått samarbeidsavtale skal KS og Posten sammen utforske nye løsninger som kan bidra til det gode liv for innbyggerne, spesielt i distriktene.

FoU-oppdrag: 2040 begynner nå - kunsten å unngå kommunal kollaps

FoU-oppdrag: 2040 begynner nå - kunsten å unngå kommunal kollaps

For å utvikle bærekraftige løsninger i lokalsamfunnene er det nødvendig å øke oppmerksomheten om hvilke utfordringer kommunal sektor står overfor når folk lever lengre, de unge flytter til byene og flere står utenfor arbeidslivet.

FoU-oppdrag: Hvorfor er 86.000 unge utenfor skole eller arbeid?

FoU-oppdrag: Hvorfor er 86.000 unge utenfor skole eller arbeid?

KS har satt ut et forskningsoppdrag for å finne ut hvem de unge som har koblet seg fra samfunnet er, og forstå prosessen som har ført til utenforskap. Oppdraget er en del av Partnerskapet for radikal innovasjon.

Barnefattigdom: Utfordringene eies av alle

Barnefattigdom: Utfordringene eies av alle

- Skal vi lykkes med å løse de store samfunnsutfordringene kreves endringer på systemnivå. Utfordringene eies ikke av en sektor, de må løses i samskaping. I dag er det barrierer som hindrer, sa Silje Anine Moss på Forskningsfrokost.

Webinar:Radikal innovasjon: Kunsten å unngå kommunal kollaps - 2040 begynner nå!

Webinar:Radikal innovasjon: Kunsten å unngå kommunal kollaps - 2040 begynner nå!

Her kan du se opptak av den digitale presentasjonen av KS’ partnerskap for radikal innovasjon.

Høringssvar om samarbeid, samordning og barnekoordinator

HØRING

Høringssvar om samarbeid, samordning og barnekoordinator

Intensjonen med lovkravene er gode, men KS forventer en tydeligere vurdering og begrunnelse av om nye krav og rettigheter er rett virkemiddel.

Les flere artikler

KONTAKT