Partnerskap for radikal innovasjon

Vi står overfor utfordringer som den enkelte kommune og fylkeskommune ikke kan løse alene. Det handler om demografi, klima, utenforskap, synkende produktivitet og en strammere økonomi. For å løse utfordringene må vi tenke nytt og endre systemene våre.

Aktuelt

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Universitetet i Stavanger har på oppdrag fra KS gjennomført en sammenstilling og analyse  om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Rapporten beskriver barns behov og utvikling sett fra ulike fagmiljøers ståsted.

Hvordan skaper vi velferd frem mot 2040?

Hvordan skaper vi velferd frem mot 2040?

Kommuner, statlige aktører, næringsliv, frivillighet, akademia, fagforeninger og interesseorganisasjoner diskuterer hvordan vi kan skape velferd på nye måter mot 2040.

Eksperimenterer for bedre rammebetingelser

Eksperimenterer for bedre rammebetingelser

Hva skjer med tjenester til barn og unge om vi rapporterer på effekt og ikke handling? Hvordan kan vi budsjettere for å stimulere til bedre effekt av tjenestene? Og hvordan kan lovverket gi insentiver til at ansatte jobber til det beste for barn og unge?

Kommunesektorens policy lab: metodikk for systeminnovasjon

Kommunesektorens policy lab: metodikk for systeminnovasjon

Innovasjonsprosjekter begrenses ofte av reguleringer som låser fast dagens praksis. En forstudie samler internasjonale erfaringer og utvikle et konsept for kommunesektorens policy lab.

Oppfordret til fortsatt programfinansiering av tiltak for barn og unge

Oppfordret til fortsatt programfinansiering av tiltak for barn og unge

I konsultasjonsmøtet med Barne- og familiedepartementet (BFD) tirsdag etterlyste KS videre satsing på programfinansiering av helhetlige tilbud til barn og unge, og fikk positiv respons.

Tettpakket møteagenda for Strategisk råd

Tettpakket møteagenda for Strategisk råd

- Vi er bekymret for at den samlede effekten av innovasjons- og forskningsvirkemidlene ikke spiller sammen, sa Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS.

Les flere artikler

KONTAKT