Til hovedinnhold

Partnerskap for radikal innovasjon

Vi står overfor utfordringer som den enkelte kommune og fylkeskommune ikke kan løse alene. Det handler om demografi, klima, utenforskap, synkende produktivitet og en strammere økonomi. For å løse utfordringene må vi tenke nytt og endre systemene våre.

Artikler

Om Partnerskap for radikal innovasjonFoto: Epalo og Volum2

Om Partnerskap for radikal innovasjon

Her kan du lese mer om partnerskapet, samarbeidspartnere og strategisk råd.

Ungt utenforskapFoto: Epalo og Volum2

Ungt utenforskap

PRI har en visjon for arbeidet med ungt utenforskap: Alle barn og unge er verdifulle. Hver enkelt blir tatt på alvor, kjenner tilhørighet og møter et samfunn som ivaretar behovene deres.

Foto: KS

Se opptak - Målrettede samfunnsoppdrag - må stå sammen om veivalgene

- Samfunnsoppdrag er et steg i riktig retning. Nå må vi snakke om hva som skal til for at denne måten å jobbe på faktisk bidrar til transformasjon, sa Gunn Marit Helgesen, KS' styreleder under konferansen "en scene for radikal innovasjon.

Foto: Kirill Balobanov Unsplash

Velkommen til fremtidsverktøyet Norge 2040

Hvor forberedt er vi? For å opprettholde velferden og skape gode lokalsamfunn, må vi handle nå. Fremtidsverktøyet Norge 2040 viser deg problemene vi må håndtere og valg du kan ta for din kommune.

Den demografiske utviklingenFoto: Epalo og Volum2

Den demografiske utviklingen

I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell.

Sammensatte problemer lar seg ikke løse på tradisjonelt vis, men krever samhandling på tvers av sektorer, profesjoner og forvaltningsnivåer. Vi håper at ved å jobbe i partnerskap med medlemmer, og andre sentrale samfunnsaktører, vil vi greie å utvikle en bærekraftig offentlig sektor for fremtiden.
Lasse Hansen, Administrerende direktør KS

Aktuelt

Kontakt ossFoto: Gerardo Poblete

Kontakt oss

Partnerskapet for radikal innovasjon kan kontaktes for spørsmål, kunnskap og innsikt fra samarbeidspartnere og andre som ønsker å bidra. Her en en oversikt over medarbeiderene.

Foto: KS

Systemiske problemer er alles problem – og krever nye tilnærminger

Utfordringene i velferdssamfunnet krever et taktskifte i innovasjonsarbeidet. Evnen til å utvikle mer komplekse og radikale løsninger med samfunnseffekt er avgjørende.

Foto: Posten og Volum2

Posten og KS er «På dørterskelen» i Asker

- Postens nye tjenester kan fremme helse og mestring samt utsette omsorgsbehov hos de eldre i Asker kommune, sier kommunedirektør Lars Erik Bjerke. Posten og KS’ Partnerskap for radikal innovasjon utforsker nye former for samarbeid.

Foto: KS

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Universitetet i Stavanger har på oppdrag fra KS gjennomført en sammenstilling og analyse  om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Rapporten beskriver barns behov og utvikling sett fra ulike fagmiljøers ståsted.

Foto: KS

Hvordan skaper vi velferd frem mot 2040?

Kommuner, statlige aktører, næringsliv, frivillighet, akademia, fagforeninger og interesseorganisasjoner diskuterer hvordan vi kan skape velferd på nye måter mot 2040.

Foto: KS

Eksperimenterer for bedre rammebetingelser

Hva skjer med tjenester til barn og unge om vi rapporterer på effekt og ikke handling? Hvordan kan vi budsjettere for å stimulere til bedre effekt av tjenestene? Og hvordan kan lovverket gi insentiver til at ansatte jobber til det beste for barn og unge?

Les flere artikler

KONTAKT