Avtalen ble formelt signert på konferansen En scene for radikal innovasjon 14. september. Både André Støylen, direktør for Sparebankstiftelsen og Gunn Marit Helgesen, KS’ styreleder understreket behovet for å jobbe sammen på nye måter.

Avtalen innebærer at begge organisasjoner utforsker nye samarbeids- og finansieringsformer rundt større strategiske satsninger på program- og porteføljenivå og gjennom konkrete enkeltprosjekter. 

- Vi har en felles forventing om et partnerskap hvor vi lærer av hverandre og utfordrer hverandres måter å tenke på, vår egen rolleforståelse og hva som skal til for å oppnå endring. Avtalen er banebrytende og nyskapende og et resultat av at en felles forståelse av at vi eier utfordringene sammen og at vi må finne løsninger i felleskap på tvers av offentlig, privat og ideell sektor, sa Gunn Marit Helgesen under signeringen.

Konkret samarbeid

Samarbeidet er allerede i gang, blant annet innenfor et av KS PRIs hovedprosjekt «De 1000 første dagene i et individs liv». Les mer om hovedprosjektet her.

- Det er på høy tid at vi tar konkrete grep hvor vi utnytter hverandres styrker og utfordrer vår egen plass i det store, felles samfunnsoppdraget. Vi håper og tror at denne avtalen gjør at vi står sterkere sammen i møte med utfordringene  slik at vi faktisk skaper endring, sier Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS