Sammen skaper vi en positiv forandring for ungdom i Trøndelag. Det er no det gjeld!

Fellesløft Trøndelag - ungt utenforskap - Digitalt samskapingmøte. Vi utforsker løsninger sammen.
Delta i møtet 6. juni kl. 9-11

- Webinarserien “Det er no det gjeld” viser en rekke eksempler på hvordan kommuner i Trøndelag jobber for å forhindre at unge havner i utenforskap. Vi håper de har inspirert og stimulert til tverrsektorielt samarbeid og nyskapende utviklingsarbeid, sier prosjektleder i KS Trøndelag, Camilla Juul.

Fellesløft Trøndelag er en treårig satsing initiert av fylkesstyret i KS Trøndelag. Satsingen skal gi økt forståelse og kunnskap om hvordan vi skal redusere og forebygge ungt utenforskap i fylket vårt. Utenforskap er en kompleks samfunnsutfordring som ikke kan løses av en aktør alene. Vi må tenke nytt og vi må finne løsninger på tvers av sektorer, organisasjoner og aktører.

Fellesløft Trøndelag kan bistå dere i kommunene og etablere en dialog om hvordan vi kan jobbe med denne utfordringen sammen og helt konkret gjennom ulike innsatser.

Hvordan kan KS, Statsforvalteren og fylkeskommunen bistå for at dere skal lykkes med en helhetlig tilnærming til forebygging av ungt utenforskap i kommunen?

Webinarene

For å få mest mulig utbytte av webinarene oppfordrer vi til å se webinarene sammen med kolleger/samarbeidsparter, og gjerne sette av tid til å diskutere innholdet og spørsmål vi har utarbeidet for hvert webinar. Sett av en time for ny kunnskap, tenke nytt og finne nye løsninger.

Webinar 1: Hva kan vi gjøre sammen? 

Regionale aktører går i front, i vårt første webinar har vi samlet fire viktige nøkkelaktører til en samtale om temaet: Hva er situasjonen i Trøndelag? Og er det mulig å finne et handlingsrom for å jobbe på nye måter?

Her deltar regiondirektør i KS Trøndelag, Annikken Kjær Haraldsen, i samtale med direktør for NAV Trøndelag, Torbjørn Aas, statsforvalter i Trøndelag, Frank Jenssen, og direktør for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, Vegard Iversen.

Webinar 2: Helhetlig arbeid i kommunen

Frøya kommune har vært modige, de prøver ut en mer helhetlig tilnærming til arbeidet for barn og unge. Både gjennom å jobbe for å bryte siloene mellom de kommunale tjenestene, men også gjennom å involvere innbyggerne, næringsliv og barn og unge selv i arbeidet. Ordfører, kommunalsjefer, kommuneoverlege, prosjektleder og næringsliv deler sine erfaringer fra nybrottsarbeidet de har jobbet med over tid.

Webinar 3: Gode relasjoner i møte med ungdom

Hvordan kan vi gjøre en forskjell i møte med ungdom som står i fare for å «falle utenfor»?  Viktigheten av å prioritere relasjonsbygging gjelder for alle roller som møter ungdom.

I dette webinaret ser vi på hvordan skolen kan bli bedre på å bygge gode relasjoner og sørge for at ingen faller utenfor. Vi har invitert oss til Huseby ungdomsskole. Der får vi innsikt i hvordan skolen jobber for å forebygge utenforskap og sørge for at alle blir en del av fellesskapet.

Webinar 4: Samskaping og viktigheten av å sette ungdom i sentrum

Levanger kommune jobber med samskaping som en del av kommunens praksis, etter inspirasjon fra Danmark. I dette webinaret hører vi fra Levanger, Trondheim og Danmark. Hvordan kan vi skape treffsikre og mer bærekraftige tjenester som møter ungdommenes faktiske behov? Hvordan kan din kommune kan lykkes med samskaping og skape bedre fremtidige muligheter for ungdom?

Webinar 5: Inspirasjon til å jobbe videre i Trøndelag

Morten Wolden er kommunedirektør i Trondheim kommune og styreleder for Strategisk råd for innovasjon og forskning i KS. I dette webinarer deler han tanker om å bryte med barrierer, fremme samarbeid og skaper mer tilpasningsdyktige systemer. Bli med for å få inspirasjon til hvordan i sammen kan prøve ut nye måter å jobbe på for å skape et samfunn der færre unge faller utenfor.