Til hovedinnhold

Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Tjenestene må samarbeide godt fordi mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende tilbud.

Artikler

Bli med på konferanse om rus

18. og 19. april kan du bli med på ruskonferansen der tema er hvordan vi skaper framtidsretta og inkluderende oppfølging av mennesker med rus- og avhengighetstilstander. Meld deg på i dag, siste frist er 15. februar.

Læringsnettverk for barn og unge

Læringsnettverk for barn og unge

KS ønsker å tilby læringsnettverk i ulike regioner med fokus på god samhandling for barn og unge. Et hovedmål er å utvikle helhetlige, koordinerte og gode samhandlingsrutiner mellom de ulike tjenestene for barn og unge i kommunen.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Les mer

Ny rapport: Utfordrende spagat for å ivareta samfunnsvern og forsvarlige tjenester

Kommunene følger opp en svært sammensatt brukergruppe der mange har problemer med vold og trenger forsterket bemanning, tilpasning av bolig og sikkerhetstiltak, viser en undersøkelse FAFO har gjort for KS.

Ny rapport: Samfunnsvern og sikkerhetspsykiatri i et kommunalt perspektiv

Fafo har kartlagt hvordan kommuner håndterer ansvaret med å yte forsvarlige tjenester til personer som skal gjennomføre tvungent psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor det samtidig er risiko for vold.

Kommunerusprisen 2023

Rusbehandlingen i Midt-Norge og KS deler ut Kommunerusprisen for 6. gang. De skjer under Ruskonferansen 18. og 19. april. Frist for å nominere kandidater er onsdag 12. mars 2023.

Framtidsmøtet - råd om psykisk helse

- Vi snakker ofte om at vi skal lytte til ungdommen, men vi må også skaffe arenaer hvor det faktisk skjer, sa kronprins Haakon da ungdom fra hele landet møttes i regi av Kronprinsparets Fond og KS.

KOMMUNESPEILET

Lettere arbeidsdag med handlingsplan mot vold

– Det er første gang jeg har opplevd applaus av politikerne i kommunestyret. Det sier mye om hvor viktig temaet er og hvor mange som kan være berørt av vold, sier Vegard Halvorsen som er SLT-koordinator i Indre Østfold kommune.

HØRING

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

KS har avgitt høringssvar om tvangsbegrensningsloven og NOU 2019:14. KS støtter målet om å redusere unødig bruk av tvang. Definisjonen av tvang er vesentlig for hvilke konsekvenser lovforslaget vil gi, og for hvordan målet om reduksjon kan oppnås.

Les flere artikler

KONTAKT