Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Tjenestene må samarbeide godt fordi mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende tilbud.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

I samarbeidet om etisk kompetanseheving jobber vi med å bevisstgjøre de ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene på etisk refleksjon: hva er det og hvordan kan det brukes? Målet for satsingen er at etikkarbeidet i kommunene skal bli enda bedre.

Læringsnettverk for barn og unge

Læringsnettverk for barn og unge

KS ønsker å tilby læringsnettverk i ulike regioner med fokus på god samhandling for barn og unge. Et hovedmål er å utvikle helhetlige, koordinerte og gode samhandlingsrutiner mellom de ulike tjenester for barn og unge i kommunen.

Helsetjenester

Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn til helsevesenet, og kommunene skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det. KS jobber for å sikre kommunene best mulig vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av høyest mulig kvalitet.

Mer om psykisk helse og rus

KS gratulerer Uteseksjonen i Oslo med Kommunerusprisen

KS gratulerer Uteseksjonen i Oslo med Kommunerusprisen

Uteseksjonen i Oslo kommune får velfortjent heder for sitt langvarige feltarbeid blant utsatte unge og voksne. Helt siden 1969 har Uteseksjonen vært ute i gatene i Oslo og bidratt til fleksibel og tett oppfølging. I dag fikk de Kommunerusprisen.

KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS har bidratt i og støtter Kommunenes strategiske forskningsorgans plan for en styrking av forskning, innovasjon og utdanning innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester. HelseOmsorg21-rådet har vedtatt å stille seg bak anbefalingene KSF foreslår.

Lansering av Utenfor-regnskapet

Lansering av Utenfor-regnskapet

I dag lanserer KS det nyutviklede Utenfor-regnskapet. Det koster mer å reparere enn å forebygge. Både for enkeltmennesket og for samfunnet rundt. Men hvordan går vi fra ord til handling? Bli med på lanseringen som vi sender direkte fra kl 09.00.

Nasjonal helsekonferanse 2019

Nasjonal helsekonferanse 2019

- Vi trenger mer forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester, og vi må ta i bruk nye digitale løsninger, sa Gunn Marit Helgesen da hun åpnet den Nasjonale helsekonferansen torsdag 10. januar 2019.

Blir implementeringen av pakkeforløpene vellykket?

KRONIKKER

Blir implementeringen av pakkeforløpene vellykket?

– Hvordan blir det med pakkeforløpene fra 1. januar 2019? Postens fem viktige tips for julepakkene kan gi oss gode påminnelser for en vellykket implementering.

Ny rapport om prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Ny rapport om prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Torsdag 13. desember overleverte Blankholmutvalget rapporten «Det viktigste først» til helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Rapporten handler om hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les flere artikler

KONTAKT