Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Tjenestene må samarbeide godt fordi mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende tilbud.

Les mer

Framtidsmøtet - råd om psykisk helse

Framtidsmøtet - råd om psykisk helse

- Vi snakker ofte om at vi skal lytte til ungdommen, men vi må også skaffe arenaer hvor det faktisk skjer, sa kronprins Haakon da ungdom fra hele landet møttes i regi av Kronprinsparets Fond og KS.

Lettere arbeidsdag med handlingsplan mot vold

KOMMUNESPEILET

Lettere arbeidsdag med handlingsplan mot vold

– Det er første gang jeg har opplevd applaus av politikerne i kommunestyret. Det sier mye om hvor viktig temaet er og hvor mange som kan være berørt av vold, sier Vegard Halvorsen som er SLT-koordinator i Indre Østfold kommune.

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

HØRING

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

KS har avgitt høringssvar om tvangsbegrensningsloven og NOU 2019:14. KS støtter målet om å redusere unødig bruk av tvang. Definisjonen av tvang er vesentlig for hvilke konsekvenser lovforslaget vil gi, og for hvordan målet om reduksjon kan oppnås.

Er din kommune årets pårørendekommune?

Er din kommune årets pårørendekommune?

Mange kommuner arbeider strategisk med hvordan pårørende kan ivaretas og kan være en ressurs i de kommunale tjenestene. Nå oppfordres kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner til å nominere kommuner som utmerker seg i dette arbeidet.

Bør bygge på eksisterende tilbud i kommunene

Bør bygge på eksisterende tilbud i kommunene

Fredag 30. april kom en rapport om pandemiens konsekvenser for folks psykiske helse og rusbruk. Psykolog Peder Kjøs har ledet utvalget bak rapporten, som foreslår 31 konkrete tiltak. KS er positiv til flere av tiltakene og støtter satsing på barn og unge.

Rusreform: Unødvendig byråkrati hjelper ikke brukerne

KRONIKKER

Rusreform: Unødvendig byråkrati hjelper ikke brukerne

Kommunene bør få slippe å bygge opp et unødvendig byråkratisk mellomledd som stjeler ressurser fra mye mer målrettede tilbud. Resultatet kan bli et dårligere tilbud til innbyggere med rusutfordringer, skriver KS-leder Bjørn Arild Gram i et debattinnlegg.

Les flere artikler

KONTAKT