Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Tjenestene må samarbeide godt fordi mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende tilbud.

Læringsnettverk for barn og unge

Læringsnettverk for barn og unge

KS ønsker å tilby læringsnettverk i ulike regioner med fokus på god samhandling for barn og unge. Et hovedmål er å utvikle helhetlige, koordinerte og gode samhandlingsrutiner mellom de ulike tjenestene for barn og unge i kommunen.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Les mer

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

HØRING

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

KS har avgitt høringssvar om tvangsbegrensningsloven og NOU 2019:14. KS støtter målet om å redusere unødig bruk av tvang. Definisjonen av tvang er vesentlig for hvilke konsekvenser lovforslaget vil gi, og for hvordan målet om reduksjon kan oppnås.

Er din kommune årets pårørendekommune?

Er din kommune årets pårørendekommune?

Mange kommuner arbeider strategisk med hvordan pårørende kan ivaretas og kan være en ressurs i de kommunale tjenestene. Nå oppfordres kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner til å nominere kommuner som utmerker seg i dette arbeidet.

Bør bygge på eksisterende tilbud i kommunene

Bør bygge på eksisterende tilbud i kommunene

Fredag 30. april kom en rapport om pandemiens konsekvenser for folks psykiske helse og rusbruk. Psykolog Peder Kjøs har ledet utvalget bak rapporten, som foreslår 31 konkrete tiltak. KS er positiv til flere av tiltakene og støtter satsing på barn og unge.

Rusreform: Unødvendig byråkrati hjelper ikke brukerne

KRONIKKER

Rusreform: Unødvendig byråkrati hjelper ikke brukerne

Kommunene bør få slippe å bygge opp et unødvendig byråkratisk mellomledd som stjeler ressurser fra mye mer målrettede tilbud. Resultatet kan bli et dårligere tilbud til innbyggere med rusutfordringer, skriver KS-leder Bjørn Arild Gram i et debattinnlegg.

Kommunene trenger et kompetanseløft

Kommunene trenger et kompetanseløft

15. mars inviterte KS til debatt om samhandling mellom helseforetak og kommuner. KS-leder Bjørn Arild Gram pekte på behovet for mer forskning og innovasjon og et kompetanseløft i kommunehelsetjenesten.

Kommunerusprisen 2021

Kommunerusprisen 2021

Rusbehandlingen i Midt-Norge og KS deler i år ut Kommunerusprisen for femte gang under Ruskonferansen 2021, som går av stabelen 28. og 29. april. Kommuner oppfordres til å nominere seg selv og frist for å nominere kandidater er onsdag 25. mars 2021.

Les flere artikler

KONTAKT