Til hovedinnhold

Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Tjenestene må samarbeide godt fordi mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende tilbud.

Artikler

Foto: Korus Midt

Bli med på konferanse om rus

18. og 19. april kan du bli med på ruskonferansen der tema er hvordan vi skaper framtidsretta og inkluderende oppfølging av mennesker med rus- og avhengighetstilstander. Meld deg på i dag, siste frist er 15. februar.

Læringsnettverk for barn og ungeFoto: Andrey Yurlov, Shutterstock

Læringsnettverk for barn og unge

KS ønsker å tilby læringsnettverk i ulike regioner med fokus på god samhandling for barn og unge. Et hovedmål er å utvikle helhetlige, koordinerte og gode samhandlingsrutiner mellom de ulike tjenestene for barn og unge i kommunen.

Samarbeid om etisk kompetansehevingFoto: KS

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenestenFoto: Shutterstock

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Les mer

Foto: Pårørendesenteret

KOMMUNESPEILET

Sammen for pårørende i Lofoten

I Vest-Lofoten har de tre kommunene Moskenes, Flakstad og Vestvågøy gått sammen om å om å utvikle en felles pårørendestrategi. Pårørendesenteret var fasilitator.

Foto: Kristin Lindanger Lyse

Hvem fortjener å bli "Årets pårørendekommune" i 2024?

Pårørende vil spille en enda større rolle i fremtidens løsning av helseutfordringene. Derfor er det viktig å løfte fram godt og systematisk pårørendearbeid i Kommune-Norge. Nominer din kommune som "Årets pårørendekommune" innen 1. juni.

Foto: shutterstock

Arbeid med psykisk helse og rus

På oppdrag for Helsedirektoratet har SINTEF kartlagt kommunenes psykisk helse- og rusarbeid. Du kan lese resultatene i Ressursportalen.

Foto: Shutterstock

Kommunane har rett til mva-kompensasjon til oppføring av ROP-bustader

Gulating lagmannsrett har nyleg avgjort at Sandnes kommune har rett til kompensasjon for meirverdiavgift for kostnader til oppføring av bygg for personar med utfordringar innanfor rus og psykiatri.

Foto: -

Årets oppvekstprofiler er lansert

Folkehelseinstituttet lanserte nylig årets oppvekstprofiler. Profilene gir hver enkelt kommune, og bydeler i de største byene, et unikt helhetsbilde av oppvekstforholdene.

Foto: Shutterstock

Ny rapport: Utfordrende spagat for å ivareta samfunnsvern og forsvarlige tjenester

Kommunene følger opp en svært sammensatt brukergruppe der mange har problemer med vold og trenger forsterket bemanning, tilpasning av bolig og sikkerhetstiltak, viser en undersøkelse FAFO har gjort for KS.

Les flere artikler

KONTAKT