Det blir stadig viktigere å drive et godt pårørendesamarbeid i kommunene. Kommuner som har tilegnet seg kunnskap og skapt rammer for å få det bra til, vil ha et konkurransefortrinn i rekruttering av helse- og omsorgspersonell. Fram til 1. juni kan du nominere den kommunen du mener bør vinne. Det nasjonale Pårørendesenteret kårer hvert år "Årets pårørendekommune".

Hva skal til for å vinne?

Godt pårørendearbeid kan bety så mangt og vil variere fra kommune til kommune avhengig av hvor mange og hva slags befolkning den har. Små kommuner har like store vinnersjanser som store. Prisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats for godt pårørendearbeid, gjerne innen en eller flere av følgende områder:

 • Gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud og god holdning til pårørende – både voksne og barn.
 • Godt forankrede systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid.
 • Kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende.
 • Fokus på eller gode rutiner for tilrettelegging for ansatte som har omfattende pårørenderoller.          

Prisen deles ut under Pårørendekonferansen hver høst, i år 18. september, og består av en sjekk på 10.000 kroner, gratis storsamling på neste års Pårørendekonferanse og et kunstverk.

Årets jury

2024-juryen består av representanter fra: 

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • LPP – Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • KS – kommunesektorens organisasjon
 • Nettverk for pårørendeforskning / Universitetet i Stavanger
 • N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge 
 • Fagforbundet
 • Pårørendesenteret
 • Fjorårets vinner: Sandnes kommune.

​Prisen for "Årets pårørendekommune" ble første gang delt ut i 2017. Siden da har Pårørendesenteret og en sammensatt jury hvert år kåret den kommunen som i størst grad har jobbet systematisk og inkluderende for pårørende. 

Lenkeblokk Icon Her kan du legge inn din nominasjon