Målet er at dokumentsamlingen, som først forelå i 2018, skal gi forbedringsteam i kommuner og på sykehus en oversikt over arbeidet som skal gjøres og synliggjøre sammenhenger og helhet.

Kompendiet inneholder en oversikt over hva forbedringsteamene skal gjennom i løpet av forberedelsesperioden og de atten månedene læringsnettverket varer. Her er beskrivelse av de ulike fasene i arbeidet, informasjon om satsingen og Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH), kunnskapsgrunnlaget i forbedringsarbeidet. Det er også med informasjon om retningsendringen fra å spørre «hva er i veien med deg?» til å spørre «hva er viktig for deg?». 

I tillegg til å gi en oversikt, kan kompendiet også benyttes som et oppslagsverk. For KS fungerer kompendiet også som et planverk og dokumentasjon på innholdet i satsingen.

Læringsnettverkene skal forbedre overgangene i pasientforløpet. Både internt i kommunene og sykehusene, og mellom sykehus og kommune. Målet med arbeidet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Gode pasientforløp startet med to læringsnettverk i 2014-2015. Siden 2016 er det gjennomført ytterligere åtte læringsnettverk: Rogaland, Agder, Nordland, Hedmark og Oppland, Oslo, Møre og Romsdal, Ofoten, Troms og Finnmark og Østfold. Arbeidet videreføres i perioden 2020-2023 og omfatter nå alle voksne brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Se hele kompendiet her.