Til hovedinnhold

Hva er viktig for deg?

Hva er viktig for deg?-dagen 2024 markeres torsdag 6. juni, men målet er at hver eneste dag skal være en Hva er viktig for deg?-dag. På denne siden har vi samlet nyttige verktøy i arbeidet med "hva er viktig for deg?".

Artikler

Foto: Kristin Tveitnes

Gjesteinnlegg fra Trude Hartviksen

I dette innlegget forteller Trude Hartviksen en fin historie om hvordan rehabiliteringsteamet på sykehuset tilfeldigvis fikk vite hva som var viktig for den eldre pasienten da de var på vei til et hjemmebesøk før utskriving.

Foto: Linda Cartrigde, Ergoterapeutene

Gjesteinnlegg fra Tove Holst Skyer

Hva er viktig for deg?-dagen er en suksess, og i år markeres den for tiende gang. Jeg velger å se det som en tydelig bekreftelse på viktigheten av brukermedvirkning og det å respektere og verdsette individuelle preferanser og ulikhet.

Foto: Nicolas Tourrenc

Gjesteinnlegg fra Ingvild Kjeken

Ingvild Kjeken er professor i ergoterapi ved OsloMet og seniorforsker ved Diakonhjemmet Sykehus. Kjeken har oversatt og validert Patient Spesific Functional Scale (PSFS) til norsk - Hva er viktig for deg?-skjemaet.

Gjesteinnlegg fra Bjørg Torill Madsen

- Å mestre livet er en grunnleggende kraft i oss alle. Vi ønsker å være selvstendige, å klare mest mulig og lengst mulig selv, sier Bjørg Torill Madsen, direktør for helse og mestring i Lillestrøm kommune.

Gjesteinnlegg fra Nina Mevold

Hva er viktig for deg som pasient? Spørsmålet er en kraft som kan bidra til god livskvalitet for pasientene og gode løsninger for behandlingen, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus i denne videoen.

Foto: Helsedirektoratet / Thomas Koonce

Gjesteinnlegg fra Helga Katharina Haug

Ti års systematisk og kunnskapsbasert arbeid høster frukter – vi hører og ser stadig oftere at «hva er viktig for deg»-perspektivet benyttes i behandling og oppfølging av pasienter, brukere og pårørende.

Gjesteinnlegg fra Kine Jordbakke

Kine Jordbakke er fastlege i Seljord og kommuneoverlege i Seljord og Kviteseid kommuner. Jordbakke spør gjerne pasienten «hva er det du får til? Og hva er det du har lyst til å få til mer av?» og lar svaret være utgangspunkt for refleksjon og dialog.

Buttons og materiell

Her kan du bestille buttons til Hva er viktig for deg?-dagen.

Filmer om «Hva er viktig for deg?»

«Hva er viktig for deg?» er en retningsendring som gir mulighet for å se pasienten som et helt menneske. For å få fram brukerens stemme, kan film være et godt virkemiddel, og her har vi samlet noen filmer som viser hvor viktig denne stemmen er.

Internasjonale ressurser

Les flere artikler

KONTAKT