De som til daglig arbeider i Gode pasientforløp er fagleder Sigrid J. Askum i KS som leder satsingen sammen med fagleder Anders Vege i Folkehelseinstituttet. Torun Risnes, Risten Lango, Kristin Tveitnes og Christine Haga Sørlie i KS er også sentrale personer i arbeidet sammen med Kirsti Nyerrød i FHI. 

Lisa Friborg, KS Nord-Norge, Merethe Taang, KS Vestfold og Telemark, Anna Lena Gaup, KS Viken og Kristin Måntrøen Lorentzen, KS Innlandet bidrar i arbeidet i regionale læringsnettverkene.

Faglig fundament

Arbeidet i læringsnettverkene bygger på professor emeritus Anders Grimsmos arbeid med Helhetlige pasientforløp i hjemmet (HPH) som ble gjennomført i Trondheim/Orkdalsregionen. Grimsmo deltar på nettverkssamlingene og er en viktig ressurs for satsingen.

Styringsgruppe

Kristin Løkke, HOD, leder
Åse L. Snåre, KS
Helga Katharina Haug, Helsedirektoratet
Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet
Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse
Wenche Kristin Røkenes, FFO/Norsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks
Ingrid Bruun, Mental Helse Ungdom