KS gjennomfører Gode pasientforløp i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Arbeidet finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet som også leder styringsgruppen. Formålet er å støtte kommunene og helseforetakene i å bedre overgangene i pasientforløpet og å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.

Bygger på HPH og «hva er viktig for deg?»

Arbeidet bygger på Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – et rammeverk med strukturert oppfølging ved hjelp av sjekklister. Arbeidet skal også resultere i at brukeren opplever å være likeverdig i utarbeidelse av sitt pasientforløp. Derfor er hva er viktig for deg?-spørsmålet så viktig.

Totalt har 177 av landets kommuner deltatt eller deltar i Gode pasientforløp sammen med helseforetakene.

Mens det tidligere har vært gjennomført separate læringsnettverk for henholdsvis eldre og kronisk syke og psykisk helse og rus, vil arbeidet i perioden 2020-2023 omfatte alle brukere. Hvert læringsnettverk tilpasses lokale forhold.

Innen rus og psykisk helse er det gjennomført to læringsnettverk i perioden 2016-2018, ett for store og mellomstore kommuner, der ti kommuner deltok, og ett for 15 kommuner i Rogaland og Sunnhordaland.

Læringsnettverk over hele landet

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke startet med to læringsnettverk i 2014-2015. Siden 2016 er det gjennomført ytterligere ni læringsnettverk: Agder, Rogaland, Nordland, Hedmark og Oppland, Oslo, Møre og Romsdal, Ofoten, Troms og Finnmark og Østfold.

I 2020 startet læringsnettverket i Vestfold opp, og i 2021var det oppstart av læringsnettverk i Sogn og Fjordane, Helgeland, Telemark og Ahus-regionen. I 2022 vil Gode pasientforløp også starte opp læringsnettverk i opptaksområdet til Helse Bergen.

Utviklingsarbeidet Gode pasientforløp ledes av fagleder Sigrid J. Askum i KS og fagleder Anders Vege i Folkehelseinstituttet. 

Se hvem som arbeider med Gode pasientforløp

Gode pasientforløps årsrapport for 2020
Gode pasientforløps årsrapport for 2019

 

Lenkeblokk Icon Følg oss på Facebook Lenkeblokk Icon Gode pasientforløps YouTube-kanal