KS gjennomfører Gode pasientforløp i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Arbeidet finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet som også leder styringsgruppen. Formålet er å støtte kommunene og helseforetakene i å bedre overgangene i pasientforløpet og å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.

Bygger på HPH og «hva er viktig for deg?»

Arbeidet bygger på Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – et rammeverk med strukturert oppfølging ved hjelp av sjekklister. Arbeidet skal også resultere i at brukeren opplever å være likeverdig i utarbeidelse av sitt pasientforløp. Derfor er hva er viktig for deg?-spørsmålet så viktig.

De kommunene som deltar eller har deltatt i Gode pasientforløp sammen med helseforetakene dekker 75 prosent av Norges befolkning.

Mens det tidligere har vært gjennomført separate læringsnettverk for henholdsvis eldre og kronisk syke og psykisk helse og rus, vil arbeidet i perioden 2020-2023 omfatte alle brukere. Hvert læringsnettverk tilpasses lokale forhold.

Innen rus og psykisk helse er det gjennomført to læringsnettverk i perioden 2016-2018, ett for store og mellomstore kommuner, der ti kommuner deltok, og ett for 15 kommuner i Rogaland og Sunnhordaland.

Læringsnettverk over hele landet

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke startet med to læringsnettverk i 2014-2015. Siden 2016 er det gjennomført ytterligere ni læringsnettverk: Agder, Rogaland, Nordland, Hedmark og Oppland, Oslo, Møre og Romsdal, Ofoten, Troms og Finnmark og Østfold.

I 2020 startet læringsnettverket i Vestfold opp, og i 2021 var det oppstart av læringsnettverk i Sogn og Fjordane, Helgeland, Telemark og Ahus-regionen. I 2022 startet Gode pasientforløp også opp læringsnettverk i opptaksområdet til Helse Bergen.

Utviklingsarbeidet Gode pasientforløp ledes av fagleder Sigrid J. Askum i KS og fagleder Anders Vege i Folkehelseinstituttet. 

Se hvem som arbeider med Gode pasientforløp

Gode pasientforløps årsrapport for 2022
Gode pasientforløps årsrapport for 2021
Gode pasientforløps årsrapport for 2020
Gode pasientforløps årsrapport for 2019

 

Lenkeblokk Icon Følg oss på Facebook Lenkeblokk Icon Gode pasientforløps YouTube-kanal