Til hovedinnhold

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Hvordan blir 10-FAKTOR en suksess? Hvordan kan HR-avdelingen bidra inn i arbeidet, i hvilke faser gjør dere hva, og hvilken rolle skal lederne ha? Her har vi samlet stoff om 10-FAKTOR som vi håper dere kan ha nytte av i eget arbeid.

Artikler

SISTE OM LEDELSE OG ORGANISERING

IA-Ledelse - vi vet hva som virker

Tirsdag 28. og onsdag 29. mars arrangeres «IA-Ledelse 2023» for femte gang. Dette er en konferanse som har som mål å sette fokus på IA-Avtalen, sykefravær bransjeprogrammene og arbeidet som gjøres i kommunene.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn minker

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i kommunal sektor har minket jevnt og trutt siden 2004. Samtidig har kompetansenivået blant kvinner økt, viser nye tall fra PAI-registeret.

Søk nasjonal lederutdanning for helse- og omsorgssektoren

Vi står foran store omstillinger, og det vil kreve kompetente ledere. Denne utdanningen øker kunnskap og ferdigheter, både innen personlig lederskap, organisering, omstilling, tjenesteutvikling og innovasjon bidrar til å styrke din lederkompetanse.

KS-podkast: Helsepersonellkommisjonen

Rapporten den regjeringsoppnevnte Helsepersonellkommisjonen overleverte til helseministeren torsdag, har fått stor oppmerksomhet, og er omtalt som «en realitetsorientering av de sjeldne».

Bo- og behandlingssenter fikk mangfoldspris

Avdeling Blåveis, en langtidsavdeling for personer med demens, ved Andebu bo- og behandlingssenter, vant den regionale Mangfoldsprisen. Juryen roser virksomheten for ikke å la mangel på perfekte norsk-kunnskaper være til hinder for å komme i jobb.

PRESSEMELDINGER

Regjeringen og KS vil sikre flere praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter

Mangel på praksisplasser er en flaskehals for å utdanne mer helsepersonell. Derfor inngår nå regjeringen og KS en samarbeidsavtale for å få flere kommuner til å tilby helse- og sosialfagsstudenter praksis.

Les flere artikler

KONTAKT