Til hovedinnhold

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Hvordan blir 10-FAKTOR en suksess? Hvordan kan HR-avdelingen bidra inn i arbeidet, i hvilke faser gjør dere hva, og hvilken rolle skal lederne ha? Her har vi samlet stoff om 10-FAKTOR som vi håper dere kan ha nytte av i eget arbeid.

Artikler

SISTE OM LEDELSE OG ORGANISERING

Foto: KS

Arbeidslivskonferansen 2024 i september

Den årlige arbeidslivskonferansen til KS arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Hold av datoene allerede nå!

Foto: Shutterstock

KS i utvalg om kvinners arbeidshelse

KS er svært fornøyd med å bli en del av det nye Kvinnearbeidshelseutvalget som settes ned av regjeringen. 77 prosent av de ansatte i kommunene er kvinner. Utvalget skal vurdere hvordan jobben påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet.

Foto: KS

Ledere oppfordres til å søke Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten er et samarbeid mellom KS og de regionale helseforetakene. Søknadsfristen for årets nye kull er 15. mars.

Foto: KS

Kommunesektorens politiske prioriteringer 2024-2027

Landstinget har vedtatt Kommunesektorens politiske prioriteringer for perioden 2024-2027.

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Foto: Mostphotos

Søk nasjonal lederutdanning for helse- og omsorgssektoren

Sektoren står foran store omstillinger, og det vil kreve kompetente ledere. Denne utdanningen øker kunnskaper og ferdigheter, både innen personlig lederskap, organisering, omstilling, tjenesteutvikling og innovasjon som igjen styrker lederkompetansen.

Les flere artikler

KONTAKT