Til hovedinnhold

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Hvordan blir 10-FAKTOR en suksess? Hvordan kan HR-avdelingen bidra inn i arbeidet, i hvilke faser gjør dere hva, og hvilken rolle skal lederne ha? Her har vi samlet stoff om 10-FAKTOR som vi håper dere kan ha nytte av i eget arbeid.

Artikler

SISTE OM LEDELSE OG ORGANISERING

Foto: Volum2

Gjennomslag for arbeidsinkludering i kommunal sektor

Kommunal sektor ønsker at det skal bli enklere å ansette personer som står utenfor arbeidslivet i kommunale jobber. KS har lenge jobbet for at vi skal få samme mulighet som staten for å gjøre unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Nå får vi det!

Foto: Mostphotos

Utviklingsprosjekter fra Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten skal øke kompetansen til å lede strategisk utvikling, på tvers av tjenestenivåer, virksomheter, avdelinger og profesjoner. Her ser du utviklingsprosjektene som topplederne har utført.

Digitalt kurs for nye kommunale ledere

Kurset har tre læringstrinn som gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i rollen som ny leder i kommunesektoren. Gry Dale Brandshaug hos KS Advokatene har hatt ansvar for den delen av kurset som omhandler arbeidsmiljøloven.

Foto: Bly

Verktøy for strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til å fornye tjenester og arbeidsformer. KS har utviklet et verktøy for at kommuner og fylkeskommuner kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling.

Foto: Johnny Syversen

Hva gjør du når du har fått ny politisk ledelse?

I høst det igjen kommune- og fylkestingsvalg, og mange kommuner og fylker vil oppleve å få ny politisk ledelse. I denne artikkelen har vi samlet noen tips og råd som kan bidra til en god dialog og samarbeid på sikt.

Foto: Sopra Steria (Bilde fra rapportens forside)

Nødvendig kompetanse for å få gevinster ved innføring av velferdsteknologi

Mange kommuner opplever ikke at innføring av velferdsteknologi gir økonomisk eller andre målbare gevinster. Denne rapporten identifiserer avgjørende faktorer som skal til for å kunne høste fordeler av ny teknologi.

Les flere artikler

KONTAKT