Les mer om hvordan du gjør resultatene kjent

Lenkeblokk Icon Gå til fase 3

Fase 1 er vel gjennomført. Nå er det tid for selve utsendelsen av undersøkelsen. Og etter det: hente ut rapportene. Hvordan er det best å legge opp dette arbeidet?

Det er lurt å huske på at hvordan dere bygger opp strkturen påvirker senere uttak av rapportene. Tenk derfor nøye gjennom hvordan organisasjonen er bygget opp og tilpass strukturen. Når undersøkelsen skal distrubueres ut til de ansatte, er det viktig at dere gir dem god tid til å svare. Ikke sett en veldig knapp tidsfrist.

Følg med på svarprosenten underveis og vurder om dere bør sende ut en påminnelse dersom det er få som svarer. Først når undersøkelsen er gjennomført og avsluttet, henter dere ut rapporter.