1. Ledere må informere medarbeiderne om hensikten med gjennomføring av undersøkelsen

2. Ledere bør legge konkrete planer for hvordan de vil presentere resultatene for medarbeiderne, og hvilke prosesslederverktøy de ønsker å benytte

3. Alle ansatte må involveres

4. En god oppfølging kjennetegnes av en god regi av ledere som er trygge på å bruke prosessverktøy som arbeidsmetodikk

5. En god oppfølging kjennetegnes av en felles strategi for de ulike tjenesteområdene, for hvordan resultatene presenteres, innsats/bevaringsområder velges ut og en felles metodikk for utvikling av tiltak

6. Gevinster må planlegges tidlig og følges opp over tid

7. Tiltakene som settes i verk må konkretiseres med tidsfrister og de må synliggjøres i avdelingen.

8. Det bør gjennomføres kvartalsmessige evalueringer av virkningen av tiltakene.