Det er avgjørende at du som leder har gjort gode foreberedelser, satt deg inn i hva de ulike faktorene betyr og lagt en plan for videre arbeid. Nå er det tid for å gjøre resultatene fra undersøkelsen kjent blant medarbeiderne.

Vær nøytral  - og planlegg gode møter

Det er viktig at du presenterer resutlatene helt objektivt. Du skal ikke legge noen føringer for hva som er god eller dårlig score. 

Vi anbefaler at du legger inn to godt planlagte møter med dine medarbeidere for å følge opp resultatene. 

Møte 1

Her går dere kort gjennom de ulike faktorene, ser på hvilken score dere har fått og deler tanker rundt resultatene. Dere skal velge to faktorer dere ønsker å jobbe videre med - en faktor dere er fornøyude med og vil videreføre og en faktor dere ønsker å forbedre. Jobb gjerne gruppebasert og vær opptatt av god dialog. 

Det andre møtet

Her trekker dere frem de to faktorene dere valgte i forrige møtet og jobber sammen for å finne ut hva dere må gjøre for p bli bedre. Hva er viktig å gjøre? dere skal velge ut noen tiltak, og gjør gjerne dette i gruppearbeid. Bestem dere for hvilke tiltak dere skal jobbe med, tidspunkt for når arbeidet skal være ferdig og bestem hvem som er ansvarlige. Lander tiltak. Som leder skal du sikre et tett og godt samarbeid med tillitsvalg og verneombud - det er ditt ansvar.

Sørg for at undersøkelsen lever videre

Hvordan holder dere 10-FAKTOR-arbeidet varmt i organisasjonen? Evaluer undersøkelsen. La den leve. Som leder må du tenke etter hvordan du kan bli bedre i rollen din. Hvilke ferdigheter kan du trene på for å bli en enda bedre leder?

I filmen under får du fagsjef Anne Margrete Fletres tanker rundt hva som er viktig når dere skal høste gevinstene av 10-FAKTOR-arbeidet.