Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er digitale fellesløsninger som skal møte fremtidens krav til samhandling på tvers av behandlingsnivåer, mellom virksomheter og innad i kommunene i helse- og omsorgssektoren.

Ber ny regjering prioritere videre arbeid med samhandling og felles kommunal journal

PRESSEMELDINGER

Ber ny regjering prioritere videre arbeid med samhandling og felles kommunal journal

KS etablerer interimselskap for det videre arbeidet med felles kommunal journal. - Vi forutsetter at ny regjering fortsetter arbeidet, og ser frem til samarbeid om hvordan det best skal realiseres, organiseres og styres, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

Som om vi har et valg

Som om vi har et valg

Felles kommunal journal skal gjøre pasientens informasjon lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbygger i en kommune. Hva har skjedd med arbeidet siden i fjor sommer, og hva sier leverandørene? Vi stilte spørsmålene under en debatt i Arendal.

Fylkesvise kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Fylkesvise kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal (FKJ) har opprettet kontaktpersoner i kommune og fylke for å sikre informasjonsdeling, dialog og forankring. Finn ut hvem som er din kontaktperson for arbeidet med Felles kommunal journal.

Webinar 28. oktober

Påmelding til fkj@ks.no

Hva er felles kommunal journal?

Hva er felles kommunal journal?

Arbeidet med felles kommunal journal er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Felles kommunal journal er organisert med bred deltakelse fra kommunene. Les mer om ansvar og roller her.

Webinar 14.desember

Påmelding til fkj@ks.no

KS´ kommentarer til Riksrevisjonens rapport om Èn innbygger – en journal

KS´ kommentarer til Riksrevisjonens rapport om Èn innbygger – en journal

KS er enig i sentrale påpekninger i Riksrevisjonens rapport om Én innbygger - en journal. Spesielt gjelder det stegvis utvikling, prioritering av arbeidet med samhandlingsløsninger og sterkere innflytelse for aktørene.

Nyhetsartikler om tidligere Akson

SISTE OM DIGITALE FELLESLØSNINGER

Fortsatt satsing på eHelse i forslag til statsbudsjett

Fortsatt satsing på eHelse i forslag til statsbudsjett

Solberg-regjeringen har en betydelig satsing på E-helse i sitt forslag til statsbudsjett. KS er særlig fornøyd med videre satsing på journal og Pasientens legemiddelliste.

Nå bruker kommunesektoren Fiks folkeregister

Nå bruker kommunesektoren Fiks folkeregister

Rundt 250 kommuner bruker nå Fiks folkeregister. – Vi er glade for at så mange ser verdien av å ta i bruk fellesløsninger og håper alle kommunene er med i løpet av 2022, sier avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg i KS.

–  Enklere å styre kommunens digitaliseringsarbeid med Fiks digiorden

– Enklere å styre kommunens digitaliseringsarbeid med Fiks digiorden

Få oversikt over egne datasett, applikasjoner, løsningsarkitektur og grensesnitt med Fiks digiorden. – Med denne oversikten blir det enklere å drive en strategisk styring av kommunens digitaliseringsarbeid, sier IT-rådgiver Miroslav Takev fra Lillesand.

Film om Fiks smittesporing

Kommunene digitaliserer i fellesskap. Digital løsning for smittesporing er et eksempel på at ideer oppstår ett sted, utvikles, testes og spres videre. Se filmen her.

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Det er og en ressursbank med henvisninger til kvikk-guider, rapporter og videoforelesninger som støtte til heftene. Tilhørende e-læringskurs blir klart nå i høst.

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

KS har det siste året satt barn og unges digitale skolehverdag på dagsorden. KS har blant annet tatt initiativ til en større satsing og samordning gjennom forprosjektet SkoleSec.

Les flere artikler

KONTAKT