Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Hva er Felles kommunal journal?

Hva er Felles kommunal journal?

Felles kommunal journal skal gi helsepersonell effektive løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp.  

Leveranser

Leveranser

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal skal levere et beslutningsgrunnlag som setter involverte parter i stand til å ta stilling til videre veivalg.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og kommuner.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Har du spørsmål om Felles kommunal journal ? Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Involvering og forankring

Involvering og forankring

Samarbeidsprosjektet vektlegger involvering og forankring mot ulike målgrupper i arbeidet med felles kommunal journal.

Aktørfora – prosess for økt involvering

Aktørfora – prosess for økt involvering

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal har startet en involveringsprosess der deltakere inviteres til aktørfora. Hensikten er å få faglige innspill som kan bidra til konkretisering av Felles kommunal journal.

Webinar om Felles kommunal journal

Bli oppdatert på arbeidet med Felles kommunal journal. Webinaret for kommuner og andre interesserte 23. juni kan du se i opptak her.

Fylkesvise kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Fylkesvise kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal (FKJ) har opprettet kontaktpersoner i kommune og fylke for å sikre informasjonsdeling, dialog og forankring.

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Sammen med kommunene har KS prioritert fem e-helseområder de neste årene. Digitale fellesløsninger, slik som Felles kommunal journal er en av dem.

Siste om digitalisering

Webinar om kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Se opptak av webinar om kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet. I samråd med medlemmene har KS prioritert fem e-helseområder de neste årene. Disse vil gi gevinster i form av bedre pasientsikkerhet, økt kapasitet og økt kvalitet.

Særmøte mellom KS og regjeringen om e-helse

Særmøte mellom KS og regjeringen om e-helse

E-helse er nødvendig for å kunne videreutvikle helse- og omsorgssektoren, og gi gode tjenester til innbyggere. Oppgaven kan ikke løses i hver enkelt kommune, men i samarbeid med andre, noe som også var tema for møtet KS hadde med regjeringen nylig.

Referansearkitektur for e-helse

Referansearkitektur for e-helse

Felles referansearkitektur er viktig for å kunne samarbeide om digitalisering i kommunal sektor. Dette understøtter utviklingen av digitale fellesløsninger, og bidrar til at kommuner kan samhandle og dele data.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på dine spørsmål om prosjektet og tilgang på skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål du ikke finner svar på her.

Ja til ny organisering av KS digitale fellestjenester

Ja til ny organisering av KS digitale fellestjenester

Hovedstyret i KS har nå sagt ja til at KS kan sette i gang med å planlegge etablering av et selskap for digitale fellestjenester i kommunal sektor.

Første som tar i bruk Helseplattformen

Første som tar i bruk Helseplattformen

8500 ansatte i Trondheim kommune har som de første i landet tatt i bruk Helseplattformen. Innbyggers helseinformasjon samles nå i én journal, og ikke i tre ulike journaler som tidligere.

Les flere artikler

KONTAKT