Til hovedinnhold

Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Artikler

Styringsdokument

Styringsdokument for Felles kommunal journal foreslår løsnings- og gjennomføringsstrategi for et stegvis utviklet journalløft for kommunene utenfor Midt-Norge.

Spørsmål og svar

Har du spørsmål om Felles kommunal journal ? Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Stortinget gir støtte til Felles kommunal journal

I budsjettinnstillingen fra Stortingets helse- og omsorgskomite blir regjeringen bedt om å sikre at midler fra 2022 overføres til 2023, slik at arbeidet med prosjektet Felles kommunal journal blir videreført.

Felles kommunal journal på EHiN

– Problemet i dag er mangel på effektiv deling av helseinformasjon internt i kommunene, det er det vi prøver å løse, sier daglig leder av Felles kommunal journal interim AS, Håkon Grimstad.

Hva er gevinstene ved å dele helseinformasjon?

Se filmen som viser hvordan informasjonsdeling kan gi alle kommuner et journalløft. Nøkkelen er å gi helseansatte tilgang til relevante helseopplysninger om innbygger når de trenger det.

Involvering og forankring

Prosjektet Felles kommunal journal (FKJ) har lagt vekt på involvering og forankring i arbeidet med styringsdokumentet. Forslaget er laget i samarbeid med fag- og profesjonsorganisasjoner, pasient- og brukerforening, leverandører og akademia.

KRONIKKER

Felles journalløft til beste for pasient og innbygger

Fastlegekrisen og mangel på helsepersonell er bare starten på utfordringer som ingen kommune kan utdanne eller rekruttere seg bort fra. Vi må tenke nytt og annerledes. Vi må i større grad enn i dag bruke teknologi for å løse oppgavene.

Hva er Felles kommunal journal?

Felles kommunal journal skal løse kommunenes behov for journalløsninger. På en sikker og trygg måte skal helsepersonell gis tilgang til relevante helseopplysninger om innbygger når de trenger det.

Organisering av arbeidet

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og kommuner.

Fylkesvise kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal (FKJ) har opprettet kontaktpersoner i kommune og fylke for å sikre informasjonsdeling, dialog og forankring.

Siste om digitalisering

Les flere artikler

KONTAKT