Felles kommunal journal

Felles kommunal journal skal gi én felles kommunal pasientjournal som vil gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester, og helseansatte en enklere arbeidshverdag.

KS´ kommentarer til Riksrevisjonens rapport om Èn innbygger – en journal

KS´ kommentarer til Riksrevisjonens rapport om Èn innbygger – en journal

KS er enig i sentrale påpekninger i Riksrevisjonens rapport om Én innbygger - en journal. Spesielt gjelder det stegvis utvikling, prioritering av arbeidet med samhandlingsløsninger og sterkere innflytelse for aktørene.

- Nyttige innspill fra dialogmøtene i mai og juni

- Nyttige innspill fra dialogmøtene i mai og juni

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal har gjennomført involverings- og dialogmøter med sentrale interessenter. Innspill og synspunkter fra dialogmøtene ga nødvendige justeringer og innspill til forbedringer i det fremlagte 0,4 løsningsforslaget.

Kommunale kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Kommunale kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal (FKJ) har opprettet kontaktpersoner i kommune og fylke for å sikre informasjonsdeling, dialog og forankring. Finn ut hvem som er din kontaktperson for arbeidet med Felles kommunal journal.

Om hva felles kommunal journal er

Om hva felles kommunal journal er

Arbeidet med felles kommunal journal er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Felles kommunal journal er organisert med bred deltakelse fra kommunene. Les mer om ansvar og roller her.

Nyhetsartikler

- Hadde de hatt tilgang til samme journalsystem kunne de fanget opp dette tidligere

I Norge må ofte pasienten selv være bærer av egen helseinformasjon. Sykehuset og fastlegen vet ikke det samme om oss. For Elisabeths mamma fikk mangelen på samhandling mellom helsetjenestene i kommunen og mellom sykehus og kommune alvorlige konsekvenser.

SISTE OM DIGITALE FELLESLØSNINGER

Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

HØRING

Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

KS er uenig i de vikemidlene staten foreslår som endringer i pasientjournalloven. Blant annet er KS kritisk til at staten gis vide fullmakter til å pålegge kommunene å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Importsmitte er en av årsakene til at smittetrykket i Norge har gått i bølger. Fiks innreise er en ny tjeneste som vil gjøre det enklere for kommunene å følge opp at personer som kommer til Norge overholder karantenebestemmelser.

Regjeringen som ulv i fåreklær

KRONIKKER

Regjeringen som ulv i fåreklær

Med regjeringens forslag til endringer i Pasientjournalloven tas øremerking av kommunenes frie inntekter til et nytt nivå. Nå skal kommunene også betale for statens egne IKT-løsninger.

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Det kommer også en ressursbank med henvisninger til kvikk-guider, rapporter og videoforelesninger som støtte til heftene. Tilhørende e-læringskurs blir klart høsten.

Høies nye lovforslag bryter med normal styring av kommunene

PRESSEMELDINGER

Høies nye lovforslag bryter med normal styring av kommunene

Med regjeringens forslag til endringer i Pasientjournalloven tas øremerking av kommunenes frie inntekter til et nytt nivå. KS kan ikke gå med på at kommunene skal betale for statens egne IKT-løsninger.

Nordic Edge Expo 2021

Nordic Edge Expo 2021

Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste smartby-konferanser. KS er medarrangør og setter innbyggermedvirkning og utvikling av lokalsamfunn på agendaen. Bli med 20. - 23. september.

Les flere artikler

KONTAKT