Produsert av Asgeir Dybvig, Norsk helsenett

En felles informasjonsplattform må være tilgjengelig for alt helsepersonell i den enkelte kommune. Det må utvikles stegvis, innføres gradvis og tilpasses kommunenes forutsetninger og behov.

Plattformen vil også danne grunnlag for utvikling av nye og moderne løsninger i møte mellom brukere, kommuner og næringsliv.

Tilgang til relevant informasjon om innbygger, når helseansatte trenger det, er kjernen i arbeidet KS og kommunene forsøker å få til i arbeidet med felles kommunal journal.