- Kommunene har samarbeidet over flere år for å få til det vi ønsker, stegvis og gradvis innføring av deling av helsedata som kommer innbygger og helsepersonell til gode.  Nå er det også laget felles rammer og anbefalinger for anskaffelser, som alle kommuner har fått. Dette er et utrolig viktig startpunkt for å sikre en felles retning i praksis. I juni støttet et samlet nasjonalt e-helsestyre videre arbeid, NHN får inngå som en sentral samarbeidspart, og nå er helseteknologiordningen kommet. Nå ligger brikkene på plass, og vi er klare for å handle, sier kommunaldirektør i Bærum kommune Geir Bjørnar Aga.  

Kommunene Kristiansand, Stavanger og Bærum utforsker muligheter for samarbeid om anskaffelser. 

Felles rammer og anbefalinger  

Bærum kommune startet i 2019. Sammen med KS og åtte foregangskommuner har de samarbeidet om et felles journalløft som kommer innbygger og helsepersonell til gode. Nå har kommuner fått et eget rammeverk, kalt felles rammer og anbefalinger til kommuner kan bruke ved fremtidige anskaffelser av journalløsninger. I tillegg arbeider KS og utvalgte kommuner med å forberede utprøving av informasjonsdelingstjenester i samarbeid med NHN.   

Lenkeblokk Icon Felles rammer og anbefalinger ved anskaffelser

- Journalløsningene er det viktigste arbeidsverktøyet for helsepersonell. Det er for lengst erkjent at dagens løsninger i liten grad tilfredsstiller de behovene kommunene har. Med felles rammer og anbefalinger har vi fått en utrolig viktig start, sier Aga.  

Leverandørene er positive  

Rammeverket bidrar også til at leverandørene vet hva kommunene forventer av dem.  

- Det er fint at leverandørene blir sett på som en del av løsningen. Det er et viktig utgangspunkt for å lykkes sammen. Felles rammer og anbefalinger er med på å gi leverandørene forutsigbarhet om hva kommunene vil ha, samt muligheten for at kommunene kan samle seg om felles anskaffelser og øke bestillerkompetansen. Leverandørene er opptatt av å levere løsninger som samarbeider og «snakker sammen» på tvers, slik at kommuner kan anskaffe det som passer dem og deres behov best, sier Kari Anne Dehli prosjektleder i Norway Health Tech. 

Helsetjenesten står foran store utfordringer i årene framover. For å ivareta innbyggerne, trenger vi å samhandle på tvers. Et viktig tiltak er at informasjonen helsepersonell trenger er lett tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.  

- Nå er det vår tur, sammen med leverandørene, å levere på de finansielle instrumentene som ligger på bordet. Den eneste måten å løse dette på er gjennom et offentlig privat samarbeid. Vi sitter med kunnskap om våre innbyggere og vårt helsepersonell leverandørene ikke har, de sitter med kunnskap og kompetanse vi ikke har. Det er dette samspillet vi nå skal prøve ut i praksis.  Det viktigste vi kan gjøre er å tenke langt og handle nå, sier Aga.  

Felles leverandørdialog

I tillegg til arbeidet med anskaffelser og utprøvinger vil KS se nærmere på hvordan det kan legges til rette for en felles leverandørdialog, basert på kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet og nasjonal portefølje.   

- En felles leverandørdialog vil bidra til et felles løft for kommunene med utvikling av funksjonalitet i en prioritert rekkefølge som understøtter gevinstrealisering i tjenestene, sier avdelingsdirektør i KS, Terje Wistner.