Drøftings- og inspirasjonshefte

Lenkeblokk Icon Samspill mellom folkevalgte og administrasjonen i strategiske planprosesser

På oppdrag fra KS har Asplan Viak utarbeidet et drøftings- og inspirasjonshefte med tittelen «Samspill mellom folkevalgte og administrasjonen i strategiske planprosesser, versjon 1.0».  Notatet legger særlig vekt på arbeidet med overordnede strategiske planer. Det kan være kommuneplanens samfunnsdel,men det har også relevans for annen overordnet planlegging, både arealplanlegging og ulike tematiske planer på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.  

KS erfarer at kunnskap som dette er svært etterspurt blant medlemmene som nå jobber med kommuneplanens samfunnsdel og som bruker metodikk som politiske verksteder i dette planarbeidet. Heftet bygger på flere KS FoU-prosjekter og erfaringer fra en rekke kommuner som har jobbet med denne tematikken det siste året.

Notatet har følgende struktur:

  1. Forståelsesramme
  2. Tillit og roller
  3. Samspill i planprosessen
  4. Forholdet mellom samspill og saksbehandling
  5. Ledergruppens rolle
  6. Politiske verksteder som metode
  7. Refleksjonsspørsmål

Notatet er utarbeidet som versjon 1.0 og vil bli oppdatert på bakgrunn kommunenes erfaringer i løpet av 2024.

Foto: Erik Plathe

Strategiske planprosesser

Illustrasjon: Agenda Kaupang/Asplan Viak

Rapporten «Samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i strategiske planprosesser», Agenda Kaupang/Asplan Viak (2022) har vært et viktig grunnlag for notatet.