KS starter nettverk for klimatilpasning

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Søknadsfrist 5. mai

KS har lang erfaring med å tilby kommunenettverk som arena for læring og utvikling over tid. I tillegg til den enkelte kommunes eget utviklingsarbeid, legges det vekt på erfarings- og kunnskapsdeling mellom kommuner samt påfyll av spisskompetanse etter behov.

Lenkeblokk Icon Les hele invitasjonen til kommunene her

KS inviterer nå til et nytt nettverk der fagfolk og ledere fra flere kommuner møtes for å utvikle innsikt og sammen styrke arbeidet med klimatilpasning. Gjennom bidrag fra blant annet Norsk klimaservicesenter, Miljødirektoratet, Noradapt (Norsk senter for berekraftig klimatilpasning), KS Advokatene og Kommunalbanken gis et oppdatert utfordringsbilde og faglige rammer for kommunens ansvar. Arbeidet bygger på stor respekt for det helhetlige og praksisnære perspektivet som kommunen har og som vi bidrar til å styrke.

Lenkeblokk Icon Les også artikkelen "Kompetanseløft for styrket klimatilpasning"

Fysiske samlinger

Nettverket vil ha tre fysiske samlinger samt flere digitale treff. Før oppstartsamlingen, inviterer vi kommunens nøkkelpersoner til et digitalt formøte der vi kan avklare praktiske ting omkring kommunens deltakelse, finne ut hvor kommunen står, vi får verdifull informasjon som kan brukes i planleggingen av samlingene, forventinger etc.

Om du har praktiske spørsmål om nettverksarbeidet kan du kontakte Ole.Jorgen.Grann@ks.no eller Jarl.vidar.erichsen@ks.no

Påmeldingsfrist for kommunen er 5. mai 2024 til jarl.vidar.erichsen@ks.no .
Individuell påmelding til enkeltsamlinger kommer senere.

Velkommen til samarbeid for felles styrke!