Til hovedinnhold

Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Artikler

Foto: Shutterstock

EØS-utredningen på høring

Utenriksdepartementet har sendt EØS-utredningen med evaluering av erfaringene med EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU på høring. Høringsfristen er 1. september 2024.

Foto: Europaparlamentet

Valg i EU - demokratisk forfall eller samling i felles front?

Europeerne går til valgurnene om noen dager. Blir det en høyrevridning på det nye parlamentet? Vil demokratiet svekkes, og får valgresultatet noen betydning for Norge? Her får du noen stikkord.

Foto: Privat

– Sosial sikkerhet viktigere i EU etter pandemien

– Pandemien løftet oppmerksomheten i EU rundt betydningen av å ha et sosialt sikkerhetsnett, sier Kristina Jullum Hagen, avtroppende arbeidsråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

Foto: KS

Europarådet: Det lokale selvstyret i Norge bør styrkes

Europarådets Kommunalkongress vedtok enstemmig rapport med anbefalinger om hvordan det lokale selvstyret i Norge kan styrkes. - Rapporten bekrefter at statlig detaljstyring overfor lokale myndigheter er for omfattende.

Foto: Shutterstock

Europapolitisk forum

Regjeringens Europapolitiske forum med kommunesektoren og Sametinget er en arena for politisk dialog om aktuelle og relevante europapolitiske saker mellom forvaltningsnivåene.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Om KS i Brussel

KS Brusselkontor følger politikkutviklingen i EU/EØS og ivaretar kommunesektorens interesser i Brussel.

Mer om europapolitikk

Foto: Shutterstock

Behov for mer informasjon om nytt EU-regelverk

KS har tatt initiativet til et felles brev til Energidepartementet som 26 organisasjoner har sluttet seg til. Organisasjonene ber om mer utfyllende informasjon knyttet til den kommende høringen om Bygningsenergidirektivet.

Foto: Shutterstock

Vil du være hospitant i EU-kommisjonen?

Ansatte i kommuner og fylkeskommuner kan to ganger i året søke om å hospitere i EU-kommisjonen. Her kan du lese om ordningen og hva du kan forvente som hospitant.

Foto: Kristiansand kommune

Toppmøte for europeiske ordførere

KS og Kristiansand kommune arrangerer et toppmøte for ordførere fra hele Europa i Kristiansand 7. mai. Tema for møtet er utfordringene og mulighetene på grensen til Russland.

Foto: Mostphotos

Norsk helseberedskap styrkes gjennom EU

Det vil øke sikkerheten for norske kommuner når Norge på sikt slutter seg til EUs utvidede helsesamarbeid. Norge deltar allerede i EUs helseprogram EU4Health, som kan gi regionale myndigheter både finansiering og nye verktøy.

Foto: Kjell Inge Søreide

KS på demokratiuka i Kristiansand

Demokratiuka går av stabelen 2.-8. mai i Kristiansand. KS er på plass og arrangerer flere seminarer.

Foto: Felix Zahn

Rapport om Norges etterlevelse av Europarådets charter om lokalt selvstyre

Europas blikk på Norge: Hvordan står det til med lokalt selvstyre? Rapporten om Norge legges frem under Europarådets Kommunalkongress 46. sesjon i Strasbourg denne uka. Statssekretær Ole Gustav Narud og styreleder Gunn Marit Helgesen er til stede.

Les flere artikler

KONTAKT