Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Om KS i Brussel

Om KS i Brussel

KS Brusselkontor har to hovedoppgaver. Kontoret skal formidle aktuell EU/EØS-informasjon til norske kommuner og fylkeskommuner, og ivareta KS' interesser i Brussel.

Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027

Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027

KS er opptatt av at kommuner og fylkeskommuner må sikres tilgang til relevante EU-programmer i programperioden 2021-2027, uten at dette går på bekostning av nasjonale virkemidler.

KS in English

The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) is the organisation for all local governments in Norway.

På gang i EØS

KS ønsker med heftet «På gang i EØS» å synliggjøre saker som diskuteres i EU-institusjonene og innenfor EØS-samarbeidet, som vil få innvirkning på norsk kommunesektor.

Mer om europapolitikk

Les flere artikler

KONTAKT