Til hovedinnhold

Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Artikler

Foto: Shutterstock

Innspill til stortingsmelding om Nansen-programmet

KS anbefaler at Nansen-programmet innrettes på en måte som bidrar til at lokaldemokrati og lokalt selvstyre i ukrainske kommuner blir styrket, og at kommune-til-kommunesamarbeid finansieres av staten.

Foto: KS

Etterlever Norge Europarådets charter om lokalt selvstyre?

Det er oppdraget for en gruppe rapportører fra Europarådets Kommunalkongress som i disse dagene besøker Norge. Rapportørene hadde møte med KS mandag 22. mai.

Foto: Petur Gunnarsson

EUs forslag om digital infrastruktur må treffe bedre

Folkevalgte fra lokalt og regionalt nivå mener EUs lovforslag om utbygging av høyhastighetsbredbånd må tilpasses realitetene i Norge og Island bedre.

Foto: KS

KOMMUNESPEILET

Herfra påvirkes norske kommuner hver dag

Norsk kommunesektor må følge med på arbeidet i EU. EØS-avtalen er Norges største avtale med EU, men Norge har faktisk over 70 forskjellige avtaler med EU. Kommuner og fylkeskommuner arbeider med dette hver dag.

Foto: Shutterstock

Europapolitisk forum

Regjeringens Europapolitiske forum med kommunesektoren og Sametinget er en arena for politisk dialog om aktuelle og relevante europapolitiske saker mellom forvaltningsnivåene.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Om KS i Brussel

KS Brusselkontor følger politikkutviklingen i EU/EØS og ivaretar kommunesektorens interesser i Brussel.

Mer om europapolitikk

Les flere artikler

KONTAKT