Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Europarådets Kommunalkongress: Solidaritet med ukrainske kommuner

Europarådets Kommunalkongress: Solidaritet med ukrainske kommuner

Denne uka møtes lokalpolitikere fra 46 land til sesjon i Europarådets Kommunalkongress i Strasbourg. De ukrainske medlemmene av Kongressen ble møtt med stående applaus.

Åpent brev fra ordførere i Ukraina

Åpent brev fra ordførere i Ukraina

I et åpent brev henvender ukrainske ordførere seg til lokale myndigheter i hele verden om å gjøre det de kan for å stoppe krigen.

Kommune-Europa med opprop for solidaritet med Ukraina

Kommune-Europa med opprop for solidaritet med Ukraina

CEMR – den europeiske organisasjonen for kommuner og regioner – har tatt initiativet til en underskriftskampanje der lokale og regionale folkevalgte kan vise støtte til og solidaritet med det ukrainske folket og kolleger i kommuner og regioner i landet.

Fordømmer angrepet på Ukraina

Fordømmer angrepet på Ukraina

- Vi er dypt bekymret for våre gode kollegaer og venner i Ukraina, og fordømmer på det sterkeste den russiske invasjonen av landet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Europapolitisk forum

Europapolitisk forum

Regjeringens Europapolitiske forum med kommunesektoren og Sametinget er en arena for politisk dialog om aktuelle og relevante europapolitiske saker mellom forvaltningsnivåene.

Om KS i Brussel

Om KS i Brussel

KS Brusselkontor følger politikkutviklingen i EU/EØS og ivaretar kommunesektorens interesser i Brussel.

Mer om europapolitikk

Les flere artikler

KONTAKT