Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Om KS i Brussel

Om KS i Brussel

KS Brusselkontor har to hovedoppgaver. Kontoret skal formidle aktuell EU/EØS-informasjon til norske kommuner og fylkeskommuner, og ivareta KS' interesser i Brussel.

Hvordan jobber Norden og Europa med bærekraftsmålene?

Hvordan jobber Norden og Europa med bærekraftsmålene?

På oppdrag fra KS har Nordregio gjennomført en kartlegging av nordiske og europeiske initiativ som er relevante for kommuner og fylkeskommuner å kjenne til i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Partssamarbeidet i Europa bør styrkes

Partssamarbeidet i Europa bør styrkes

Forumet for lokalt og regionalt folkevalgte i EØS-landene mener Europakommisjonens direktivforslag om minstelønn for europeiske arbeidere ikke passer i Norge og Island.

EU og kommunesektoren

EU og kommunesektoren

På hvilken måte berører EU gjennom EØS-arbeidet kommunesektorens arbeid og handlingsrom? «EU og kommunesektoren» gir et innblikk i aktuell politikk og problemstillinger innenfor en rekke fagfelt, som er viktige for kommunesektoren.

Mer om europapolitikk

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT