Kongressen er den delen av Europarådet som har ansvar for at landene følger Europarådets charter om lokalt selvstyre. Charteret representerer et felles europeisk syn på det lokale selvstyrets rolle i moderne demokratier, og er ratifisert av alle medlemslandene. Kongressen arbeider også med å videreutvikle demokrati og menneskerettigheter på lokalt og regionalt nivå. Kongressen overvåker videre lokale og regionale valg i Europa.

I 2015 behandlet Kommunalkongressen rapport om lokalt og regionalt demokrati i Norge.

Norge i Europarådets Kommunalkongress

Norges delegasjon til kongressen består av 5 delegater og 5 varadelegater. Formelt oppnevnes delegasjonen av Regjeringen, men oppnevningen er i praksis delegert til KS. Som sekretær for delegasjonen gir KS faglig og administrativ støtte til de norske delegatene.

I kongressen fordeles delegatene som medlemmer i henholdsvis Lokalkammeret og Regionkammeret, avhengig av om de er lokale eller regionale folkevalgte i hjemlandet. Gunn Marit Helgesen er i denne perioden valgt som president i Regionkammeret, og er med det del av presidentskapet i Kommunalkongressen.

Lenkeblokk Icon Les mer om Europarådets Kommunalkongress her her