Seminaret gir oversikt over EUs institusjoner og beslutningsprosesser, en innføring i EØS-avtalens betydning for Norge og for norske regionale og kommunale aktørers muligheter til å samhandle med EU.

I tillegg vil vi gå i dybden på ulike temaer som er aktuelle i Europa nå, og som vil få innvirkning på norske regioner og kommuner.

Målgruppen er folkevalgte og ledere i kommuner og fylkeskommuner.

Kurset finner sted i Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia.

Mer informasjon om programmet kommer i løpet av høsten.

Ta kontakt med en av oss dersom du har spørsmål:

Vi håper å se deg i Brussel i januar 2024!