Lynkurs for folkevalgte, ledere og ansatte, i Brussel. Illustrasjon: KS

Kurset vil gi en innføring i EU-systemet og EØS-avtalen, i tillegg til aktuelle problemstillinger knyttet til Norges samarbeid med Europa. Lynkurset er også en god mulighet til å bli kjent med aktører i Brussel, i tillegg til representanter fra andre norske regioner.

På programmet:

 • Hvordan fungerer EØS-avtalen?
 • EUs vekststrategi Green Deal
 • Energi: Kilde til spenning og sårbarhet i Europa
 • Brussel som samarbeidsarena for regionale interesser
 • Parallelle kursøkter:
  • Sirkulærøkonomi, bygg og nærmiljø: Hvordan utfordres vi av EUs grønne giv?
  • Motstandsdyktighet i Norge og EU: Hvordan styrke lokalsamfunnene?
  • Hvordan jobber Norge og EU for å løse kompetanse- og rekrutteringsutfordringene? 
Lenkeblokk Icon Les mer om programmet "EU og EØS på 1-2-3" (PDF)

Praktisk informasjon:

Målgruppe: Folkevalgte, avdelingsledere og administrativt ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Når: 25. januar kl. 09.00 til 26. januar kl. 13.00.

Hvor: Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia

Registrering: Meld din interesse på denne lenken (digitalt skjema). Det er maksimalt 100 plasser på kurset, og deltakerne som får plass vil motta en separat bekreftelse. Vent derfor med å bestille fly og hotell til du har mottatt endelig bekreftelse.

Kursavgift: 1500 NOK. Kursavgiften dekker lunsj begge dagene, en uformell nettverkssamling og middag 25. januar. Faktura blir sendt etter en eventuell bekreftelse. Den enkelte dekker selv utgifter forbundet med reise og opphold.