Velkommen til Lynkurs: EU og EØS på 1-2-3 i Brussel 17.-18. januar 2024. Dette er et kurs for folkevalgte og ledere i regi av de seks norske regionkontorene i Brussel og KS, i samarbeid med Norges delegasjon til EU. 

Kurset vil gi en innføring i EU-systemet og EØS-avtalen, i tillegg til aktuelle saker knyttet til Norges samarbeid med Europa. Målet er å gi faglig påfyll og kompetanse om EU og EØS; bevisstgjøre hvilke muligheter EØS-avtalen gir og hvordan norske aktører kan dra nytte av dette i sin arbeidshverdag. 

Vi arbeider med det endelige programmet, men kan allerede nå dele at deltakerne vil få gode innlegg fra 

  • Anders H. Eide, Norges ambassadør til EU 
  • Marit Andria, direktør i indre markedsavdelingen i EFTA-sekretariatet 
  • Per Nestande, Stortingets utsendte til Brussel 
  • Arne Røksund president for EFTAs overvåkningsorgan/EFTA Surveillance Authority (ESA) 
  • EFTA-domstolen
  • Direktører ved de norske regionkontorene i Brussel og KS Brussel  

Deltakerne vil også få oppdateringer rundt valget i Europaparlamentet 2024 og hva det kan bety for EU og Norge; European Year of Skills 2023 og satsingen på kompetanseutvikling; energi og energisikkerhet; samt kunstig intelligens og digital transformasjon. 

Arrangementet er også en god mulighet til å bli kjent med ulike aktører i Brussel, i tillegg til folkevalgte og ledere i andre norske kommuner og fylker. 

Praktisk informasjon: 

Målgruppe: Folkevalgte og ledere i kommuner og fylkeskommuner 

Når: 17. januar kl. 09.00 til 18. januar kl. 13.00. 

Hvor: EFTA House, Avenue des Arts 19H, 1000 Brussel, Belgia

Registrering: Kurset er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste på følgende lenke. Ta kontakt for mer informasjon. 

Kursavgift: Kursavgift er 1.800 NOK og inkluderer lunsj begge dagene og middag 17. januar. Den enkelte deltaker dekker selv utgifter forbundet med reise og opphold. 

Vi sees i Brussel!