Til hovedinnhold

Krigen i Ukraina

Mange millioner mennesker er på flukt som følge av krigen i Ukraina. På denne nettsiden samler vi informasjon om situasjonen og hvordan det påvirker norske kommuner.

Artikler

Foto: Shutterstock

Særskilt pensjonistlønn for arbeid med fordrevne fra Ukraina videreføres

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå bekreftet at tiltaket med særskilt pensjonistlønnssats kan videreføres fram til 31. desember 2024.

Foto: KS

KS-podkast: Flyktninger ut i jobb

Norske kommuner har bosatt rekordmange flyktninger fra Ukraina. Nå haster det med å få flest mulig i jobb. Det er tema i denne episoden av «Der livet leves».

Foto: Mostphotos

Webinar om flyktningsituasjonen

Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til webinar om flyktningsituasjonen fredag 3. mai klokka 09.15. Tema er arbeidsmarkedsintegrering og statsforvalternes rolle i integreringsarbeidet.

Foto: Shutterstock

PRESSEMELDINGER

Ivaretar statens behov, ikke kommunenes

Flere krav til kommunene er ikke riktig virkemiddel for å håndtere høye ankomster fra Ukraina, mener KS. Regjeringen har 24. oktober foreslått nye tiltak for å håndtere flyktningstrømmen fra Ukraina.

Foto: Shutterstock

Endringer i regelverket for integrering

Det er vedtatt nye endringer i regelverket for integrering, som allerede er trådt ikraft. Det viktigste er at personer med kollektiv beskyttelse får utvidet norskopplæring. I tillegg videreføres midlertidige bestemmelser.

Foto: Shutterstock

eID til flyktninger fra Ukraina

Ukrainske flykninger med midlertidig kollektiv beskyttelse kan få elektronisk ID (eID). Gjennom å skaffe seg eID, får flyktningen tilgang til en rekke offentlige tjenester digitalt. eID er personlig og må bestilles av den enkelte.

Foto: Mostphotos

Rett til helsehjelp

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som resten av Norges befolkning.

Foto: EETG

Barneverntjenester til flyktninger og asylsøkere

I denne artikkelen redegjør vi kort for gjeldende rett og tilskuddsordninger for barnevernstjenester til flyktninger og asylsøkere.

Foto: Scanstockphoto

Barnehage - mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til barnehage. Det angis også noen regler for ansettelse av flyktninger, hvilke finansieringsordninger som finnes og hvor man kan finne mer utfyllende informasjon.

Foto: Mostphotos

Skole – mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til skole og opplæring for voksne. Det angis også noen regler for ansettelse, hvilke finansieringsordninger som gjelder og hvor man kan finne mer utfyllende info.

UDI.no

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina på UDIs nettsider.

Regjeringen.no

Aktuelle saker om Ukraina og Russland på regjeringens nettsider.

IMDi

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for krigsflyktninger fra Ukraina.

Helsedirektoratet.no

Informasjon om Ukraina-krisen til kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører på Helsedirektoratets nettsider.

Utdanningsdirektoratet.no

Om hvordan skoler og barnehager bør ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina, og hvordan det påvirker andre barn i norsk skole og barnehage.

Les mer

Foto: Anne Elisabeth Næss/KS

HØRING

Høringsinnspill om integreringsmeldingen

KS er til stor del enig i regjeringens mål for integreringspolitikken. Samtidig er KS opptatt av at framtidens integreringspolitikk må legge bedre til rette for bruk av innvandrernes kompetanse for å få dem raskest mulig ut i jobb,

Foto: Mostphotos

Særskilt pensjonistlønn bør videreføres

KS vurderer behov for at tiltaket som gjelder særskilt pensjonistlønn for arbeid med fordrevne fra Ukraina videreføres, og har anmodet Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om forlengelse fram til 31. desember 2024.

Foto: Mostphotos

Pensjonistlønn for arbeid med flyktninger fra Ukraina videreføres

Dialog mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet resulterer i at den særskilte pensjonistlønnssatsen for arbeid med flyktninger fra Ukraina videreføres.

Foto: KS

PRESSEMELDINGER

Press på kommunale tjenester gir stram kommuneøkonomi

– Selv om veksten i kommunesektorens frie inntekter dekker beregnede økte kostnader til tjenestene i 2024, vil presset på kommunale tjenester gi svært krevende budsjettprosesser i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: KS

KRONIKKER

Hva skjer når 8000 ukrainske flyktninger skal jobbe i Norge?

Tusenvis av flyktninger fra Ukraina skal inn i det norske arbeidsmarkedet. Da er det viktig at vi klarer å få dem inn der vi har mest bruk for dem.

Foto: Larvik bustadbyggelag

Boligdugnaden.no

Krigen i Ukraina har sendt mange på flukt. Antallet flyktninger som kommer til Norge gjør at behovet for utleieboliger er stort. En egen nettside skal gjøre det enklere.

Les flere artikler

KONTAKT