Til hovedinnhold

Krigen i Ukraina

Mange millioner mennesker er på flukt som følge av krigen i Ukraina. På denne nettsiden samler vi informasjon om situasjonen og hvordan det påvirker norske kommuner.

Artikler

Webinar om flyktningsituasjonen

Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere til webinar om flyktningsituasjonen, fredag 26. mai kl. 08.30.

Europeiske kommuner og regioners støtteerklæring til Ukraina

I anledning ettårsdagen for Russlands brutale fullskala angrep på Ukraina fastholder en samlet kommunesektor i Europa sin støtte til kolleger i Ukraina og til den ukrainske befolkningen.

Ukrainske lokalsamfunn styrker demokratiet

KS-leder Gunn Marit Helgesen representerte Europarådets Kommunalkongress på årsdagen for Russlands angrep på Ukraina. Hun holdt innlegg i et stort internasjonalt møte i Gdansk, Polen, arrangert av EUs Regionkomité.

Flyktninger fra Ukraina trenger mer opplæring

Regjeringen forlenger ikke retten til norskundervisning for personer med kollektiv beskyttelse bosatt i 2022. Kommuner som vil gi ukrainske flyktninger norskundervisning utover ett år, får dermed ikke økonomisk støtte.

Tiltak med særskilt pensjonistlønnssats videreføres

Tiltak med særskilt pensjonistlønnssats for arbeid med TISK-tiltak og vaksinering, og for arbeid med fordrevne fra Ukraina, forlenges frem til 1. juli 2023.

eID til flyktninger fra Ukraina

Ukrainske flykninger med midlertidig kollektiv beskyttelse kan få elektronisk ID (eID). Gjennom å skaffe seg eID, får flyktningen tilgang til en rekke offentlige tjenester digitalt. eID er personlig og må bestilles av den enkelte.

Rett til helsehjelp

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som resten av Norges befolkning.

Barneverntjenester til flyktninger og asylsøkere

I denne artikkelen redegjør vi kort for gjeldende rett og tilskuddsordninger for barnevernstjenester til flyktninger og asylsøkere.

Barnehage - mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til barnehage. Det angis også noen regler for ansettelse av flyktninger, hvilke finansieringsordninger som finnes og hvor man kan finne mer utfyllende informasjon.

Skole – mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til skole og opplæring for voksne. Det angis også noen regler for ansettelse, hvilke finansieringsordninger som gjelder og hvor man kan finne mer utfyllende info.

UDI.no

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina på UDIs nettsider.

Regjeringen.no

Aktuelle saker om Ukraina og Russland på regjeringens nettsider.

IMDi

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for krigsflyktninger fra Ukraina.

Helsedirektoratet.no

Informasjon om Ukraina-krisen til kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører på Helsedirektoratets nettsider.

Utdanningsdirektoratet.no

Om hvordan skoler og barnehager bør ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina, og hvordan det påvirker andre barn i norsk skole og barnehage.

Les mer

HØRING

Høringsinnspill til kommunal- og forvaltningskomiteen om midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina

KS har gitt skriftlig innspill til kommunal- og forvaltningskomiteens høring om videreføring og justeringer i det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina. I innspillet omtaler KS regelverket knyttet til norskopplæring etter integreringsloven.

Regjeringen imøtekommer ikke krav om mer norskopplæring

Regjeringen innfrir ikke kommunenes ønske om å gi ukrainske flyktninger mer norskopplæring. Til tross for at mange ukrainske flyktninger har god utdannelse viser det seg at de ikke kommer like raskt i arbeid som først forventet.

HØRING

Høringssvar om regler som gjelder fordrevene fra Ukraina

Kommuner må gis mulighet til å gi norskopplæring til personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i samme omfang som for øvrige deltakere i opplæring etter integreringsloven. Det skriver KS i sitt høringssvar til regjeringen.

KRONIKKER

Støtt grasrotdemokratiet i Ukraina

Ukrainerne kjemper to kamper. Det trengs våpen for å vinne den første og støtte til lokaldemokratiet og sivilsamfunnet for å gå seirende ut av den andre.

Anskaffelser i krisetider

Mange oppdragsgivere har mottatt henvendelser fra leverandører med varsel om prisøkning i inngåtte kontrakter på grunn av krigen i Ukraina. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet veiledning om dette.

KOMMUNESPEILET

Frivillighet og kommuner utfyller hverandre

Ukrainske Alexandr tok sine første steg på Gjesdal gjestgiveri i midten av april. Han og moren Alexandra var en del av to busslaster med flyktninger som kom kjørende fra Polen den første helgen i mars.

Les flere artikler

KONTAKT