Du kan følge webinaret her

Bosetting, anmodningsprosessen for 2023 og tilgangen på boliger vil være tema på webinaret som er for kommuner, fylkeskommuner og statsforvalter.

Et stort antall flyktninger fra Ukraina vil fortsette å komme til Norge. Mottaksapparatet må bygges opp, og behovet for rask bosetting i kommunene vil øke i tiden som kommer.