- Det som bekymrer oss, er at regjeringens forslag ikke inneholder tiltak som støtter eller øker kapasiteten i kommunene. Det er i dag betydelig press på kommunale tjenester. Det vil øke ytterligere med anslagene som er gitt når det gjelder ankomster fra Ukraina, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Pålegg om drift av mottak

Blant annet foreslår regjeringen lovendring som kan pålegge kommunene å etablere og drifte mottak.

- Drift av asylmottak er en statlig oppgave. KS stiller spørsmål om det er riktig og mulig å overføre dette ansvaret til kommunene når ikke staten selv klarer å gjennomføre oppgaven, sier Helgesen.

Her er det viktig at man samarbeider om gode løsninger, og tvang er neppe beste løsning, mener KS.

Flere krav til kommunene

KS støtter regjeringens ambisjon om at midlertidig fordrevne fra Ukraina må komme raskt i jobb, men er usikker på om økte krav til kommunene er riktig virkemiddel i denne situasjonen. Blant annet foreslår regjeringen å skjerpe minstekravene til arbeidsrettet innhold i introduksjonsprogrammet.

KS tror regjeringens skjerpede krav er inspirert av den danske modellen, med sterk vektlegging av at flyktningene skal raskt i jobb. Da er det også viktig å minne om at den tilnærmingen har ført til at flyktninger i Danmark har blitt mer sårbare på arbeidsmarkedet, enn her i Norge.