For å avhjelpe det ekstraordinære personellbehovet som følge av ankomstene fra Ukraina, ble det i april 2022 etablert tiltak med særskilt pensjonistlønnssats som ikke gir avkortning av pensjon.

Den særskilte pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300,- pr. faktisk arbeidet time, og kan tilbys pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP-ytelse fra offentlig pensjonsordning.

Etter dialog mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er tiltaket videreført.

- Vi har gjennomført en undersøkelse som viser at tiltaket med særskilt pensjonistlønnssats fremdeles har stor betydning for at enkelte av kommunene og fylkeskommunene får ivaretatt sitt personellbehov. Vi opplever en god dialog med departementet og er glad for at ordningen kan videreføres, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Tiltaket var først fastsatt å gjelde ut året 2022, og er forlenget flere ganger, og nå senest ut 2024.