Kommunene har hatt stort behov for personell for å motta og bosette de mange flyktningene fra Ukraina. Derfor ble det i april 2022 innført et tiltak med særskilt pensjonistlønnssats som ikke gir avkortning av pensjon.

Tiltaket skulle gjelde ut 2022. Det ble først forlenget til juni 2023, så ut 2023 og nå til utgangen av juni 2024.

–  For mange kommuner er det svært viktig at pensjonerte er villig til å stille opp, for å kunne motta flyktninger fra Ukraina best mulig. Det kommer fremdeles mange fra Ukraina, og IMDi har anmodet kommunene om å bosette 37.000 flyktninger i 2024, så det vil fortsatt være stort behov for personell. Vi har hatt en god dialog med departementet og er glad for at ordningen kan videreføres, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300,- per faktisk arbeidet time, og kan tilbys pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP-ytelse fra offentlig pensjonsordning.

Departementet mener at tiltaket skaper press mot de ordinære avkortningsreglene for offentlig tjenestepensjon, og hvis det skal forlenges ytterligere, så må KS underbygge behovet nærmere.