For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, er det laget en egen nettside boligdugnaden.no Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

-Kommunene har hittil i år bosatt over 13 000 flyktninger, mens målet for 2023 er hele 38 000 personer. Boligdugnaden kan bidra til at flere vil leie ut boliger, noe som er nødvendig for at kommunene skal bli i stand til å bosette det rekordhøye antallet inneværende år, sier spesialrådgiver i KS, Nina Gran.

Målet med Boligdugnaden er å bidra til flere trygge utleieboliger og avlaste kommunene.

Boligdugnaden.no formidler informasjon slik at boligeiere blir i stand til å gjøre en egenvurdering av det de vil leie ut, før de legger ut boligen til leie. På nettsiden kan de:

  1. Finne ut om deres hus, leilighet eller rom kan leies ut lovlig.
  2. Lese råd og anbefalinger om hva de bør gjøre og ta stilling til før de leier ut.
  3. Få tips til hvordan de kan finne en leieboer, for eksempel gjennom kommunen sin.