Til hovedinnhold

Den demografiske utviklingen

I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell.

Artikler

Aktuelt

Foto: Posten og Volum2

Posten og KS er «På dørterskelen» i Asker

- Postens nye tjenester kan fremme helse og mestring samt utsette omsorgsbehov hos de eldre i Asker kommune, sier kommunedirektør Lars Erik Bjerke. Posten og KS’ Partnerskap for radikal innovasjon utforsker nye former for samarbeid.

Foto: KS

Hvordan skaper vi velferd frem mot 2040?

Kommuner, statlige aktører, næringsliv, frivillighet, akademia, fagforeninger og interesseorganisasjoner diskuterer hvordan vi kan skape velferd på nye måter mot 2040.

Webinarserie om ungt utenforskap

28. februar lanserte KS Trøndelag en webinarserie om ungt utenforskap. - Vi håper den vil gi ny kunnskap og inspirere, sier prosjektleder, Camilla Juul.

Foto: Balsfjord avis

Posten og kommunen kommer på dørterskelen din – om du vil

Et utvalg innbyggere over 70 år vil fra uke sju motta tilbud om å få levert posten på døren fra postbudet i kommunene Balsfjord og Evje og Hornnes. Hitra og Ørsta starter opp i mars.

Foto: Shutterstock

Kan samarbeid med ideell sektor gi bedre skole?

Hvordan vi kan få en mer inkluderende skole sammen med statlige, kommunale og frivillige aktører? 7. mars inviterer Sparebankstiftelsen DNB til konferanse i samarbeid med KS, Ferd sosiale entreprenører og Sparebankstiftelsen Sør.

Foto: Forskningsrådet

Inkludering av barn og unge - gi innspill til målrettet samfunnsoppdrag

Sammen med en rekke aktører jobber KS for å utforme regjeringens målrettede samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge. Kommunesektorens stemme er viktig. Nå kan du bidra på en rekke arenaer for innspill.

Les flere artikler

KONTAKT