Til hovedinnhold

Den demografiske utviklingen

I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg merkbart. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell.

Artikler

Aktuelt

Les flere artikler

KONTAKT