Vi har en tendens til å forklare hendelser ut fra individet istedenfor situasjonen

Wenche Mobråten, BUFDIR

KS’ Partnerskap for radikal innovasjon jobber med å bedre overgangen fra ungdom til ung voksen. Det er allerede gjennomført et forprosjekt. Les mer om forprosjektet her.  Nå har en fremvoksende allianse bestående av personer fra kommunal, statlig, ideell, frivillig og privat sektor, igjen vært samlet for å se hvordan man kan gå videre fra forprosjekt til hovedprosjekt.

Hensikten med alliansetreffet har vært å identifisere ulike utfordringer og muligheter det kan jobbes videre med for å forebygge utenforskap i overgangen til voksenlivet.  

- Det er viktig og riktig å forsøke å forene kreftene på tvers og være villige til å se problemene fra ulike synspunkt. Det er et krevende område å arbeide med, men desto viktigere, sa Lars Toft som jobber i delprogrammet «sysselsetting» i NAV, under alliansetreffet.

Foto: Hanne Sørheim-Rensvik

Alliansetreff

Alliansetreffet samler fagpersoner fra mange sektorer, kommuner, fylkeskommuner, frivillig sektor etc. 

Definerte områder

På forhånd var det definert noen utfordringer deltakerne skulle velge å arbeide med for å se på muligheter Lars Toft fra NAV konsentrerte seg om utfordringen «systemfragmentering» fordi dette er et stort problem.

- Det er mange tiltak, noen gode og noen mindre gode, men vi har egentlig ikke oversikt. Vi jobber på tvers av stat og kommune, og selv der kan det være krevende å forene innsatsen. Jeg er redd for at når systemer og tiltak blir så fragmenterte, kan det føre til ansvarspulverisering. Jeg ser også at vi ikke jobber forebyggende nok. Vi kommer for sent på banen og da blir det ofte for sterkt fokus på ytelser og rettigheter, mente Toft.

Wenche Mobråten, avdelingsdirektør i BUFDIR jobbet med utfordringen «individualiserte løsninger på kollektive problemer».

- Vi har en tendens til å forklare hendelser ut fra individet istedenfor situasjonen. Det tror jeg forklarer mye av utfordringene med systemene vi har i dag. Hvis systemene bygger opp rundt denne tilnærmingen så har systemet en innebygget feil. For eksempel mantraet «Du kan bli hva du vil». Det er rett og slett ikke riktig, mente hun.

Viktig møteplass

Alliansetreffet samler fagpersoner fra hele Norge og fra alle berørte sektorer, forvaltningsnivåer og grupperinger.

- Alliansetreffet er veldig inspirerende og viktig. Vi må jobbe sammen for å løse store samfunnsutfordringer. Det gjør KS når dere lager møteplasser som er godt planlagt og har tydelig mål, mente Wenche Mobråten.

(artikkelen fortsetter under bildene)

Foto: Hanne Sørheim-Rensvik
Foto: Hanne Sørheim-Rensvik
Foto: Hanne Sørheim-Rensvik

Veien videre

Det neste halvåret skal nye partnere i alliansen identifiseres og kobles på, det skal utvikles en struktur for læring på tvers og modell for politikkutvikling. Og kanskje viktigst av alt, unge skal inviteres med i arbeidet for å utvikle felles målbilder for hvordan vi som samfunn ønsker at overgangen til voksenlivet skal være.  

Systemiske utfordringer kan ikke løses av en enkelt aktør

Aktører fra ulike sektorer og forvaltningsnivåer må samarbeide for å vi utvikle og realisere et felles målbilde. Det forutsetter stor grad av koordinering, en rolle KS PRI har tatt.​

- Utfordringene i overgangen til voksenlivet er komplekse og kan ikke møtes med én enkeltstående løsning. Vi må jobbe koordinert med mange forskjellige initiativer med formål om å skape endringer på ulike områder og nivåer. Både teknologiske, organisatoriske, tjenestemessige, sosiale, kulturelle, regulatoriske og politiske endringer er nødvendig, understreker Kirsten Viga Skretting, porteføljeansvarlig i KS PRI.