Til hovedinnhold

Innovative anskaffelser

Offentlige anskaffelser kan bidra til innovasjon. KS jobber med å fremme kunnskap om hvordan kommunesektoren kan utnytte dette potensialet.

Artikler

LES MER OM INNOVASJON

Foto: Scanstock Photo

Nytt, nyttig, nyttiggjort

Nytt, nyttig, nyttiggjort beskriver på en kortfattelig og god måte hva innovasjon er, og er i tillegg et konkret prosessverktøy. 14. desember lanserer KS et nytt og oppdatert verktøy som gir enda bedre veiledning i innovasjonsprosessen.

Foto: KS

Følg direkte - En scene for radikal innovasjon - når det løsner i møte med de store samfunnsutfordringene

Målrettede samfunnsoppdrag, nye partnerskap og økt lydhørhet fra myndigheter for nye måter å jobbe på. Se konferansen direkte via webtv her. Sendingen starter kl 13.

Foto: Shutterstock

Bruk innkjøpsmakten bedre – lær hvordan

Kommuner, fylkeskommuner og staten og kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid for om lag 650 milliarder kroner årlig. Denne innkjøpsmakten kan brukes målrettet. Nå kan du lære hvordan og få kursbevis innen innovative anskaffelser.

Foto: Lyndal kommune

Innovasjonsstafetten til Lyngdal - vil digitalisere alle tjenester i kommunen

- Lyngdal kommune ble en ny kommune slått sammen i 2020. Pandemien har påvirket oss masse. Innenfor disse utfordringene har vi blitt utfordret på nye måter.

Foto: Anette Hansen

PRESSEMELDINGER

Samarbeid om innovasjon og bærekraft

For å kunne møte utfordringene offentlig sektor står overfor, er det nødvendig å tenke nytt. Nå skal regjeringen og KS styrke samarbeidet om bærekraftsmålene og innovasjon i offentlig sektor.

Foto: Berlevåg kommune

Innovasjonstafetten: Grønn hydrogen i Berlevåg

KS viser frem innovasjonsarbeidet som gjøres i kommunesektoren i en innovasjonsstafett. Berlevåg kommune trekker fram produksjon av grønn hydrogen og nye kommunale tjenester.

Les flere artikler

KONTAKT