Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Leverandørene utfordres til å konkurrere på nye og bedre løsninger og funksjonelle krav fremfor detaljerte kravspesifikasjoner.

På Difis sider om innovative offentlige anskaffelser gir en trinnvis fremstilling av prosessen.

Nasjonalt program for leverandørutvikling oppnår svært gode resultater:

  • 200 innovative offentlige anskaffelser har blitt gjennomført i programmets regi
  • 145 offentlige virksomheter har tatt i bruk metoden
  • anskaffelsene har gitt over 183 mill. kroner i offentlige besparelser 
  • 20 større innovasjoner har blitt utviklet
  • 250 nye arbeidsplasser har blitt etablert i leverandørmarkedet
  • 2824 tonn reduserte CO2-utslipp årlig gjennom utvikling av klima- og miljøvennlige løsninger

Nasjonalt program for leverandørutviklings nettside: http://innovativeanskaffelser.no/