I årene som kommer vil samfunnet møte demografiske endringer og et redusert økonomisk handlingsrom. Samtidig skal vi nå ambisiøse klima- og bærekraftsmål, og utvikle tjenestene til det beste for innbyggere og næringsliv.

Se et opptak fra signeringen av avtalen her - med blant annet rådmannen i Berlevåg, Jørgen Holten Jørgensen og grundere fra Tøyen unlimited. 

Lenkeblokk Icon Samarbeidsavtale om innovasjon og bærekraft

For å få til dette må offentlig sektor bruke ressursene på en mer effektiv og bærekraftig måte. Nå inngår KS og staten en avtale [lenke til avtalen] for å øke samarbeidet om bærekraftsmålene og innovasjon i offentlig sektor. Målet med avtalen er å bidra til en nytenkende, innovativ og bærekraftig offentlig sektor som leverer gode tjenester, har høy grad av tillit i befolkningen, og finner nye løsninger på samfunnsutfordringer.

– Med denne samarbeidsavtalen støtter vi opp om innovasjon og utvikling i kommunesektoren. Hvis Norge skal nå bærekraftsmålene, er det avgjørende at stat og kommune samarbeider om å finne de gode løsningene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS skal blant annet samarbeide om å finne indikatorer som kan følge utviklingen av bærekraftsmålene over tid. Partene skal også vurdere hvordan vi mer systematisk kan bruke forsøk til å teste ut nye løsninger på større samfunnsutfordringer.

- For å øke innovasjonstakten er vi nødt til å utvikle nye løsninger som har bred legitimitet og svarer på samfunnsutfordringene. Stat og kommune må innovere sammen. Denne samarbeidsavtalen gir nye muligheter for å finne nye måter å løse oppgavene på, på tvers av forvaltningsnivå og sektorer, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Som en del av avtalen kan KS, etter søknad, tildeles inntil åtte millioner kroner årlig til prosjekter og arbeid innenfor temaene innovasjon og bærekraft i kommunesektoren.

Avtalen varer ut 2023.