Se også rapport om prosessbeskrivelse "Fra ungdom til ung voksen"

Lenkeblokk Icon Se også rapport om prosessbeskrivelse "Fra ungdom til ung voksen"

Konferansen er fulltegnet for fysisk deltakelse, men du kan følge den digitalt her. 

Lenkeblokk Icon Se sendingen her

Når: 14. september kl. 12.00-18.00 eller digitalt via denne nettsiden. Sendingen starter kl 13.
Hvor: Det Norske Teateret, Oslo

På konferansen viser vi noe av arbeidet KS Partnerskap for radikal innovasjon gjør i samarbeid med partnere, men også hvilke grep nasjonale myndigheter tar i arbeidet med de store komplekse utfordringene. Det er tegn på at noe beveger seg i møte med de store samfunnsutfordringene. 

Hvordan kan vår forestillingsevne være nøkkelen til fremtiden vi ønsker oss? Hvordan innovere systemene våre? Hva skal til for at regjeringens målrettede samfunnsoppdrag kan bidra til transformasjonen vi trenger? 

​Hovedpunkter i programmet

Lett lunsj fra 12-13

Verdens beste demokrati i møte med nye utfordringer - kl. 13 - 14.15

Det å sikre velferd til alle som trenger det vil bli krevende fremover. Den demografiske utviklingen utfordrer både tjenestene, politikken og samfunnet som helhet. Vi lever i et samfunn med stadig økende forskjeller og hvor sosiale medier i stor grad «styrer» vår tilgang til informasjon. I tillegg er vi i en situasjon hvor demokratier er i tilbakegang internasjonalt. Årlig budsjettpraksis, medias økende pågåenhet og høye forventninger hos innbyggerne kompliserer bildet enda mer. I dette landskapet blir det krevende å ta politiske beslutninger som står seg over tid, noe som er nødvendig om vi skal møte demografiutfordringen på en konstruktiv måte.

 • «Demokratiets posisjon i verden i dag» ved Arvinn Gadgil, direktør ved UNDP Oslo Governance center (FN)
 •  Tilstandsanalysen av det norske demokratiet.Ved kommunal- og distriktsminister Sibjørn Gjelsvik

 • «Demokratiet sett fra kommunedirektørens ståsted - mellom barken og verden», ved Gro Herheim, kommunedirektør i Larvik kommune og medlem av strategisk når for innovasjon og forskning

Panelsamtale ledet av Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal rapport

 • Styreleder Gunn Marit Helgesen
 • André Støylen, Administrerende direktør Sparebankstiftelsen DNB
 • Gro Herheim, Kommunedirektør Larvik
 • Arvinn Gadgil, Direktør UNDP Oslo Governance center

Målrettede samfunnsoppdrag i norsk sammenheng - kl. 14.30- 15.10
Arbeidet med det målrettede samfunnsoppdraget for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeid- og samfunnsliv startet våren 2023. Hvordan jobbes det og hva skal til for at målrettede samfunnsoppdrag skal føre til transformasjon i norsk sammenheng?

Med:

 • Emma Stenseth, departementsråd i Barne- og familiedeaprtementet
 • Gunnar Bovim, styreleder i Forskningsrådet
 • Anders Folmer Buhelt, Akademiet for Social Innovasjon
 • Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering
 • Kirsten Viga Skretting, KS Partnerskap for radikal innovasjon
 • Wenche Mobråten, Bufdir og medlem av operativ gruppe for målrettede samfunnsoppdrag
 • Gunnlaug Daugstad, Forskningsrådet og medlem av operativ gruppe for målrettede samfunnsoppdrag

Systemiske problemer er alles problem - Fra ungdom til ung voksen - kl- 15.10 - 16.00
Hvordan kan nye samspill og samskapte løsninger bedre overgangen fra ungdom til ung voksen?  
KS PRI og Dansk Design Center presenterer arbeidet i prosjektet fra Ungdom til ung voksen.  

Med blant annet:

 • «Ungdomsstemmen på alvor» ved Faiza Kassim, Faiza Warsame og Rozerin Fredriksen Herki, bydel Søndre Nordstrand, Oslo.
 • Kirsten Viga Skretting, KS og Anders Buur Erlendsson, Dansk Design Center

Fremtidsbilder - nøkkel til endring? Kl. 16.15 - 17
Det å forestille seg fremtiden kan gi oss retning i samfunnsutviklingen.  Men hvordan jobber vi frem fremtidsbilder som ikke er begrenset av virkeligheten slik den fremstår i dag? Unesco snakker om forestillingsevne som en grunnleggende ferdighet på linje med å lese og skrive. Hva kan dette bety for oss og samfunnsutviklingen?

 • KS sitt arbeid med scenarioer. Ved Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør i KS
 •  Future literacy som en grunnleggende ferdighet. Ved Ragnhild Nabben og Sveinung Sundfør Sivertsen fra Fremtenkt.

Panelsamtale:

 • Ingebjørg Harto, Direktør i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) 
 • Sara Striegler, Director of social trasition Dansk Design center 
 • Morten Wolden, leder for KS' strategiske råd for innovasjon og forskning
 • Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innovasjon og innsikt, KS