Ta kurset og bli sertifisert her

Lenkeblokk Icon Kurs: Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester for eksempel innen natur og miljø, effektive tjenester eller andre prioriterte områder.

Slik kan man i større grad imøtekomme behov, og dermed øke sjansen for at løsningen treffer det den er ment å skulle bidra til.

Online kurs

KS lanserer nå et online kurs/startprogram i innovative, offentlige anskaffelser på plattformen KS Læring. KS Læring er kommunesektorens digitale arena for læring og deling, og e-læringsportalen for alle kommuner og fylkeskommuner (230.000 registrerte brukere). Her ligger det på sikt mange muligheter for å måle kompetansen, da det er mulig å lage «kompetanseprofiler» som er knyttet til jobbroller og sette opp integrasjoner slik at organisasjonsstrukturen i kommunen blir oppdatert automatisk. På denne måten kan ledere få dokumentasjon på gjennomført opplæring og nødvendige sertifiseringer. I dette e-læringskurset i 6 moduler kan ansatte i offentlige virksomheter finne eksempler, veiledning og alt som trengs for å komme i gang.