Til hovedinnhold

Omsorg og mestring

Omsorgstjenester skal gi personer som er syke eller funksjonshemmede den støtten de trenger i hverdagen. Kommunene jobber for et forsvarlig og godt tjenestetilbud til alle innbyggere som har behov for omsorgstjenester, uavhengig av alder og diagnose.

Artikler

EldreFoto: Shutterstock

Eldre

Kommunesektoren skal levere gode omsorgstjenester til alle våre innbyggere. KS er særlig opptatt av tiltak for at eldre kan bo hjemme lengre. Derfor jobber vi for mer forskning på innovative helse- og omsorgstjenester og utvikling av velferdsteknologi.

Foto: Hyper

Frokostmøte – trenger vi en tillitsreform?

KS diskuterer i hvilken grad retningslinjer og veiledere bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester, se opptak av frokostmøtet her.

Aldersvennlige lokalsamfunnFoto: Fredrik Naumann/Felix Features

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Samarbeid om etisk kompetansehevingFoto: KS

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Foto: Illustrasjon: Bly

Veivalg for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Over hele landet opplever kommunene mangel på folk til tjenestene sine. Det fører til en ond sirkel og økt belastning på de som er igjen. Hva kan vi gjøre for å påvirke balansen slik at vi fortsatt kan yte gode tjenester?

Foto: Liv Overaae

Hverdagsrehabilitering - for økt livskvalitet

Selvstendighet og aktivitet er viktig for trivsel og livskvalitet. Med utgangspunkt i brukernes egne ønsker, eget hjem og nærmiljø dreies kommunale tjenester mot forebyggende arbeid, mestring og rehabilitering.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenestenFoto: Shutterstock

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Gode pasientforløpFoto: Anne Elisabeth Næss

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Mer om omsorg og mestring

Foto: Shutterstock

PRESSEMELDINGER

– Riktige prioriteringer i kompetansepolitikken

– Det er positivt at regjeringen i sin melding om kompetansebehovet framover prioriterer kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å gjennomføre det grønne skiftet, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: Mostphotos

Rapport: Kostnader til ressurskrevende tjenester

En arbeidsgruppe som består av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og KS har sett på mulige hindringer i regelverket for at kommunene kan redusere kostnadene til ressurskrevende tjenester.

Foto: Karen Lee Holmstrøm

Slik foregår workshopene i Vertskap-programmet

Programmet Vertskap er satt i gang på to sykehjem i Trondheim kommune. Her kan du lese om hvordan workshopene er blitt gjennomført.

Foto: Karen Lee Holmstrøm

Vertskap

Vertskap er Jobbvinners nye pilotprosjekt i Trøndelag. Programmet er for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Målet er bedre arbeidshverdag og bedre tjenester.

Foto: Colourbox.com

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Kommuner som skal innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, kan få støtte av et nyetablert kommunenettverk. Alle landets regioner har egen koordinator i nettverket.

Foto: KS

HØRING

Høringssvar om endringer i den sentrale helseforvaltningen

KS støtter at det gjøres en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen og peker i sitt innspill på endringer som de mener er viktig for å understøtte en fremtidsrettet helsesektor.

Les flere artikler

KONTAKT