Lovkrav og retningslinjer stiller forventninger til kommunehelsetjenesten og gir innbyggerne rettigheter, men sikrer det tilstrekkelige bærekraftige helsetjenester over tid?

Med denne debatten ønsker vi se nærmere på hvordan tilsynsmyndigheter og kontrollorganer bidrar til bærekraftig velferd, og om noen lovkrav kan forenkles eller tas bort for å sikre kommunene større handlingsrom og innbygger bedre helsetjenester.

Problemstillinger vi ønsker å drøfte:

  • Hvordan kan tilsynsmyndigheter og kontrollorganer bidra til bærekraftig velferd?
  • Riktig dokumentasjon og forenkling av dokumentasjonskrav – lar det seg forene?
  • Hva bør vi gjøre mindre av?
  • Er det mulighet for å styrke skjønnsrommet i kommunal sektor?

Vi har invitert sivilombud Hanne Harlem, likestillingsombud Bjørn Erik Thon, direktør i Helsetilsynet Sjur Lehmann, områdedirektør for KS advokatene, Tor Allstrin, Sven Ole Fagernæs, tidligere regjeringsadvokat og Simen Pedersen fra Menon.

Debatten er en del av debattserien, grenser for offentlig velferd der KS inviterer til debatt om hvordan kan vi sikre bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i en tid der det økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større. Påmelding og et mer detaljert program kommer når det er klart.

Tid: fredag 30. august klokka 09.00 til 10.30

Sted: Kommunenes Hus