Ifølge Helsepersonellkommisjonen er det i Norge et betydelig omfang av unødvendige helse- og omsorgstjenester som tilbys med offentlig finansiering. Mange av disse tjenester gir liten eller ingen dokumentert helseeffekt.

Til tross for stor oppmerksomhet om behovet for å prioritere, er det få tegn til at tilbudet av unødvendige tjenester i helseforetakene og i kommunale helse- og omsorgstjenester er blitt vesentlig redusert. 

Lenkeblokk Icon Se debatten i opptak

Program:

Innlegg v/Terje Hagen, professor Universitet i Oslo

Panelsamtale med professor Terje Hagen, kommunedirektør i Bodø Kjell Hugvik, kommunedirektør i Færder Kristin Nilsen, og Tony Elvegaard i Norsk samfunnsmedisinske forening.

Politisk debatt med stortingspolitiker Tone Trøen (H) statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (Ap) stortingspolitiker Bård Hoksrud (FrP) og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Politisk kommentar v/journalist i Kommunal Rapport Agnar Kaarbø

Debattleder er Kjell Erik Saure.