Veilederen er delt inn i tre deler

Del 1 : Forklarer hva evaluering er, og hvordan evaluering kan styrke et tiltak eller prosjekt underveis. Med utgangspunkt i tiltakets mål, handling og resultat, gir veilederen råd om spørsmål som kan være nyttig å stille for den som evaluerer.

Del 2 : KIPP-modellen gir evalutøren et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke faktorer som hemmer og fremmer et tiltak eller prosjekt.

Del 3 : Viser hvordan man kan samle inn relevant informasjon om tiltaket eller prosjektet som evalueres.

Sammen med evalueringsforsker Bergljot Baklien lanserer KS en veileder i egenevaluering for kommuner som jobber med Leve hele livet.

Lenkeblokk Icon Veileder egenevaluering

- Ofte kan man komme langt med å stille seg noen systematiske spørsmål på bestemte tidspunkt i utviklingen av et tiltak, forteller forfatter av veilederen, Bergljot Baklien.

Baklien har jobbet med evalueringsforskning 40 år, og er opptatt av å vise at evaluering ikke trenger å være så komplisert.

- Det virker som mange tenker at evaluering er krevende. Evaluering handler ofte om å tenke gjennom hva som fremmet og hva som hemmet den gode løsningen, og gjerne også hvorfor denne løsningen er god. Man har da gjennomført en evaluering, sier hun.


Evalueringsforsker Bergljot Baklien. Foto: Eirik Skaar

Veilederen inneholder flere nyttige råd og metoder om hvordan kommuner kan evaluere egne Leve hele livet-tiltak.

-En av egenevalueringens styrker er at det i utgangspunktet er nærhet mellom evaluatør og tiltak, og det er dermed store muligheter for refleksjon, læring og forbedring av tiltaket underveis i prosessen. I veilederen kan lokale prosjektledere finne råd om spørsmål som kan være nyttig å stille i denne prosessen, men også når tiltaket eller prosjektet er avsluttet, sier Baklien.  

Veileder med Leve hele livet-eksempler

Veilederen er i utgangspunktet beregnet på kommuner som gjennomfører prosjekter som passer inn i Leve hele livet-satsingen. Regjeringen og KS samarbeider om gjennomføringen.

-Flere kommuner er nå godt i gang med arbeidet lokalt. Vi håper at veilederen vil være nyttig for kommunene, å inspirere til å ta i bruk evaluering som forbedringsmetode i arbeidet. Evaluering kan styrke gjennomføringen av lokale Leve hele livet-prosjekter, og ikke minst erfaringsdelingen mellom kommuner, forteller myndighetskontakt og fagleder Anne Gamme i KS.

Lenkeblokk Icon Leve hele livet

Det vil bli laget et opplag med fysiske eksemplarer av veilederen. Send mail til ordre@lupro.no om du ønsker et eksemplar. Husk å presiser i eposten at det er veilederen for Leve hele livet dere ønsker tilsendt.

Se også veileder i egenevaluering for kommuner og fylkeskommuner som jobber med folkehelseprogrammet.