Leve hele livet har som mål å skape et mer aldersvennlige Norge, og å spre gode løsninger på områdene aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. KS og regjeringen har inngått en avtale om gjennomføringen av satsingen.

Som en del av avtalen, inngår KS i nasjonalt og regionalt støtteapparat for gjennomføringen av Leve hele livet. Apparatene skal støtte opp om kommunenes forbedringsarbeid, både nasjonalt og regionalt.

Arbeidet med Leve hele livet skjer i kommunen

Stortingsmeldingen Leve hele livet legger opp til lokal planlegging og gjennomføring. Dette betyr at kommunene, gjennom medvirkning og analyse av eget utfordringsbilde, selv beslutter hvordan satsingen skal gjennomføres lokalt.

Fagleder og myndighetskontakt i KS, Anne Gamme, påpeker at kvalitetsarbeidet ikke startet med stortingsmeldingen.

  • Kvalitetsutvikling i de kommunale tjenestene starter ikke med Leve hele livet. Dette har kommunene drevet med lenge. Stortingsmeldingen gir imidlertid politisk støtte og tydeliggjør ambisjoner som er felles for både stat og kommune.

Statsforvalterne, KS og USHT samarbeider om å tilrettelegge for kommunene

Det regionale støtteapparatet skal legge til rette for at erfaringsdeling mellom kommuner og tilbyd støtte og veiledning til utvikling og gjennomføring av satsingen lokalt. Gamme påpeker at kommunene har ulike behov i arbeidet med Leve hele livet. Dette skaper ulike løsninger over hele Norge, både lokalt og regionalt.

  • I Vestfold og Telemark tilbyr regionalt støtteapparat kurs i prosessplanlegging for Leve hele livet. Støtteapparatet i Nordland inviterer kommunene til individuelle veiledningsmøter, mens apparatet i Vestland arrangerer digitale turnéer med tema planarbeid.

Les om hvordan det regionale støtteapparatet i Vestland jobber med Leve hele livet.

KS er også bidragsyter inn i den nasjonale koordineringen av Leve hele livet

Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning utgjør Nasjonalt støtteapparat for Leve hele livet-satsingen, og skal sammen tilrettelegge for det regionale støtteapparatets arbeid ut mot kommunene. I dette inngår å utarbeide støtte og veiledning, kommunikasjons og informasjonsarbeid, spre faglig kunnskap og arrangerer Leve hele livet-prisen.

Som del av dette arbeidet har KS samlet gode eksempler på hvordan kommuner jobber med planer og Leve hele livet. Du finner annet veiledningsmateriell på Helsedirektoratets hjemmeside.