- Vi er kjempestolte! Prisen er en annerkjennelse for alle de som jobber med Leve hele livet og et tydelig tegn for oss på at vi er på riktig vei og gjør ting som faktisk betyr noe. Nå har vi fått et skikkelig boost for å jobbe videre mot å nå målene vi har satt oss, sier kommunalsjef for helse og velferd i Melhus, Albert Verhagen.

Det stod til slutt mellom tre finalistkommuner: Sør-Varanger, Vennesla og Melhus kommune. Alle tre kommuner hadde representanter i studio, hvor det ble fremvist video av det gode arbeidet de tre kommunene har lagt ned i Leve hele livet.

Juryens begrunnelse

Melhus kommune har engasjert og involvert seniorbefolkningen og har jobbet for samskaping med sivilsamfunnet, næringslivet og frivilligheten. De har også jobbet godt med å legge en langsiktig plan for hvordan innbyggerne i kommunen skal oppleve gode og meningsfulle dager i lokalsamfunnet, blant annet gjennom Veivalg-prosjektet(følg lenke).

HER (følg lenke) kan du se videobidraget som viser hvordan Melhus kommune jobber med Leve hele livet.

Her er bidraget fra de to andre finalistkommunene (følg lenker): Sør-Varanger kommune  og Vennesla kommune.

Leve hele livet skaper lokalt engasjement

Områdedirektør i KS Helge Eide forteller at Leve hele livet gir et godt grunnlag for det lokale utviklingsarbeidet:  

-God samfunnsplanlegging krever politiske tiltak som gir folk muligheter til å mestre livet sitt, delta og bidra i samfunnet. Løsningene finnes på tvers av sektor og i lokalsamfunnet, hvor kommunen i samspill med eldre, pårørende, frivilligheten, næringslivet og andre aktører kan utvikle og legge til rette for inkluderende og tilgjengelige lokalsamfunn hvor eldre kan bidra aktivt inn og samtidig få den helsehjelpen de har behov får når de trenger den. Dette er et viktig perspektiv i Leve hele livet, som også må ivaretas etter at satsingen er avsluttet fra nasjonalt hold mot slutten av 2023, sier Eide.

Regjeringen og KS samarbeider om gjennomføringen (følg lenke) av Leve hele livet.

Om Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen er Helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som har jobbet særskilt godt med Leve hele livet-satsingen. Regionalt støtteapparat (følg lenke) kan hvert år nominere en kommune fra sin region. Juryen som kårer finalister og vinner er Leve hele livets nasjonale referansegruppe (følg lenke).

Den årlige prisen deles ut på Leve hele livet-konferansen. Kriteriene varierer fra år til år, og årets finalister har utmerket seg på disse områdene:

  • Har forankret Leve hele livet som en tjeneste- og samfunnsreform
  • Har gjort konkrete endringer på systemnivå og bidratt til å dele dette arbeidet med andre
  • Har gjort konkrete tiltak som merkes positivt av befolkningen i alderen 65+