Lenkeblokk Icon Se eksempelsamlingen her

- Vi ønsker å vise frem det gode arbeidet som foregår og som vi vet kommunene har jobbet med lenge, forteller Anne Gamme – fagleder myndighetskontakt i KS.

- Eksemplene beskriver hvordan kommunene benytter forskjellige metoder og verktøy i å planlegge og gjennomføre arbeidet med Leve hele livet lokalt. Disse eksemplene ønsker vi å dele til inspirasjon og forhåpentligvis nytte for andre kommuner, forsetter hun.  

En satsing for eldre

Bakteppet er Leve hele livet – regjeringens satsing for å sikre at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet og få flere gode leveår i verdighet og selvstendighet. KS har inngått en avtale med regjeringen om gjennomføring, og er en del av nasjonalt og regionalt støtteapparat som skal legge til rette for kommunenes arbeid med satsingen.

Planlegging i fokus

I løpet av 2020 tar flere kommuner stilling til Leve hele livet lokalt. Kartlegging og analyse av eget utfordringsbilde og lokalt planarbei d står sentralt.

Gamme mener det er positivt at Leve hele livet så tydelig har vektlagt og bygger på områder kommunene selv har pekt på som forbedringsområder.

-Leve hele livet en satsing nedenfra og opp hvor kommunesektoren selv identifiserer eget potensiale for forbedring. I eksempelsamlingen ser vi at dette, kombinert med blant annet god forankring og medvirkning kan være viktige suksessfaktorer for å lykkes med arbeidet.  

Les mer om hvordan Leve hele livet er organisert her: Leve hele livet - en satsing for eldre