Det er viktig for KS å løfte gode løsninger og erfaringer fra kommunenes arbeid med Leve hele livet. Det er også formålet med dagens konferanse. At det er 1206 påmeldte til erfaringskonferansen, tyder på et stort engasjement for Leve hele livet. Helge Eide, områdedirektør KS

Slik ønsket Helge Eide, områdedirektør KS, velkommen til Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet den 26. mai. Eide ledet en politisk samtale mellom ordførerne i Salangen, Sandefjord, Karmøy kommune og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. Ordførerne var enige om at satsingen gir støtte til et viktig arbeid som kommunene har jobbet med lenge.

Om Leve hele livet

Stortingsmeldingen Leve hele livet har som mål å skape et mer aldersvennlige Norge, og å spre gode løsninger på områdene aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. KS og regjeringen har inngått en avtale om gjennomføringen av satsingen.


Den nasjonale erfaringskonferansen ble gjennomført digitalt med innledninger fra kommuner på tvers av alle fylkene i Norge.

Kommunenes behov i fokus

Lisa Friborg, seniorrådgiver i KS Nord, forteller at flere kommuner har ønsket seg en arena hvor de kan lytte til andre kommuners erfaringer fra arbeidet med satsingen. Dette var også bakgrunnen for KS initiativ til konferansen.

- Vi har forsøkt å løfte erfaringer fra arbeidet med Leve hele livet i hele Norge. Det har ikke vært mangel på gode eksempler. Eksemplene viser også hvilke bredde som ligger i Leve hele livet – satsingen handler om både samfunns- og tjenesteutvikling. Vi i programkomiteen ønsker å takke de regionale støtteapparatene for alle innspill som ble sendt inn.

Hele 24 kommuner fra ulike deler av Norge delte sine erfaringer fra arbeidet så langt. Temaer som planlegging, samhandling og medvirkning sto på agendaen, samt gode tiltak til inspirasjon.

Lov til å «stjele»

Deltager Anne Kristine Wensel fra Berlevåg lot seg blant annet inspirere av Østre Toten kommune.

- Etter å ha sett på noen erfaringsvideoer tror jeg vi skal «stjele» idéen fra Østre Toten om å lage «Livets minnebok», møte mellom gammel og ung. For det var en helt konkret løsning på hvordan vi kan binde generasjonene sammen og på samme tid få dokumentert mye historie både om personene og om kommunen vi bor i, noe som kan ha langvarig verdi.

Program, presentasjoner og opptak fra dagen finner du her. Ta kontakt med Jorgen.Dahlslett.Ratvik@ks.no om du mangler tilgang til plattformen.
KS og regjeringen samarbeider om gjennomføringen av Leve hele livet. Konferansen ble arrangert i samarbeid med nasjonalt og regionalt støtteapparat for Leve hele livet-satsingen.

Les mer om arbeidet med Leve hele livet her.